Istarska županija vodeća po izdvajanjima u kulturu

Prema istraživanju portala Župan.hr, Istarska županija je uvjerljivi lider po ulaganju u kulturu u 2022. godini, odnosno najviše je izdvojila po stanovniku, kao i prema udjelu iz proračuna. Također, Istarska županija je imala najveći trend rasta izdvojenih sredstava za kulturu u odnosu na sve ostale županije i to za čak 62,19 % u odnosu na godinu ranije.

„Kultura i umjetnost zaštitni su znak određenog kraja, što je od samih početaka prepoznala i Istarska županija želeći biti vodeća regija i u umjetničkom stvaralaštvu, zaštiti materijalne i nematerijalne kulturne baštine, organiziranosti institucija, radu udruga, te suvremenoj umjetnosti. Iz godine u godinu, putem raznih programa i projekata snažno ulažemo u kulturu kako bismo i dalje očuvali i promovirali naše posebnosti“, komentirao je istarski župan Boris Miletić.

Župan je izrazio posebno zadovoljstvo što je lani kao novina pokrenut Javni poziv za poticanje stvaralaštva mladih u području kulture i umjetnosti Istarske županije, putem kojeg je Županija pružila konkretnu financijsku podršku mladim kreativcima, a u ovoj je godini za tu namjenu povećala sredstva za čak 50 posto.  Sredstva su povećana i kad govorimo o Programu javnih potreba u kulturi, za što je Istarska županija u proračunu za 2023. godinu izdvojila preko 616 tisuća eura, odnosno 19,16 % više u usporedbi s 2022. 

Valja istaknuti i kako je Istarska županija, sukladno županijskoj Kulturnoj strategiji, u suradnji s istarskim gradovima i općinama do sada realizirala niz vrijednih projekata koji se tiču obogaćivanja kulturne infrastrukture u unutrašnjosti Istre, pa je tako 2015. godine otvorena Kuća fresaka u Draguću, a lani i Kuća kaštela u Momjanu. Osim toga otvorene su i Hiža od besid u Pazinu, Centar za nematerijalnu kulturu Istre u Pićnu i Mediteranski plesni centar u Svetvinčentu. Na tom tragu je i, najavljuje župan, projekt uspostave Kuće orgulja u Sv. Lovreču za što je u prijedlogu proračuna za 2024. godinu osigurano 180.000,00 eura.

Odgovori

Pin It on Pinterest