Grad Pula dodjeljuje potpore male vrijednosti za aktivnosti u poljoprivredi

Donesen Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Pula – Pola za razdoblje od 2024. do 2026. godine

Na temelju Zakona o poljoprivredi i Statuta Grada Pula – Pola, gradonačelnik Grada Pula – Pola donio je Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Pula – Pola za razdoblje od 2024. do 2026. godine.

Predloženim Programom stvara se pravni i financijski okvir za dodjelu potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju. U sklopu Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Pula -Pola za razdoblje od 2024. do 2026. godine Grad Pula-Pola dodijelit će potpore male vrijednosti za aktivnosti u poljoprivredi. Riječ je o dodjeli bespovratnih novčanih sredstava koje je Grad Pula – Pola osigurao u svom proračunu. Potpore iz ovog Programa dodjeljivat će se od 2024. do 2026. godine u ukupnom iznosu od 71.430,00 eura za:

1.Sufinanciranje nabave sadnog materijala;
2. Subvencije troškova stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji;
3. Subvencija za edukaciju i stručno osposobljavanje za rad na poljoprivrednom gospodarstvu;
4. Potpora projektu Izravna prodaja poljoprivrednih proizvoda putem interneta;
5. Tekuća potpora za sufinanciranje manifestacija koje doprinose promicanju poljoprivredne proizvodnje;
6. Tekuća donacija za sufinanciranje dijela troškova aktivnosti OPG-a, udruga i poljoprivredne zadruge;
7. Tekuća donacija za Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre.

Korisnici ovog Programa mogu biti poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednika ili u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koja gospodarstva imaju sjedište odnosno poljoprivrednici prebivalište na području Pule – Pola, te ostali subjekti osnovani sa svrhom promicanja i poticanja poljoprivrede i poljoprivredne proizvodnje a određeni su svakom pojedinom mjerom ovog programa.

Udruge koje su zainteresirane za sufinanciranje po ovom Programu dužne su prijaviti se na Javni poziv za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Pula – Pola, a pri ocjeni zahtjeva povjerenstvo će uvažavati i odredbe ovog programa.

Dodatne informacije i svi potrebni dokumenti dostupni su na poveznici:

https://www.pula.hr/hr/novosti/natjecaji-i-nadmetanja/detail/26811/program-potpore-poljoprivredi-i-ruralnom-razvoju-grada-pula-pola-za-razdoblje-od-2024-do-2026-godine/

Odgovori

Pin It on Pinterest