U Coworkingu obilježen Svjetski dan zdravlja

Predstavljen rad i jedinstvene, inovativne usluge Centra podrške 521

U Poduzetničkom centru Coworking u petak, 5. travnja 2024. obilježen je Svjetski dan zdravlja. Na skupu u organizaciji Grad Pula-Pola sudjelovale su zamjenica gradonačelnika Ivona Močenić, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti, mlade i sport Ivana Sokolov sa suradnicima, predstavnici Centra podrške 521, psihoterapijskog instituta Psihika i Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Zamjenica gradonačelnika Ivona Močenić pozdravila je prisutne u ime gradonačelnika Pule Filipa Zoričića i svoje osobno te izrazila zadovoljstvo što će danas u sklopu obilježavanja svjetskog dana zdravlja održati skup na kojem će se predstaviti Centar podrške 521.

„Ovaj Centar predstavlja jedinstvenu, inovativnu uslugu i jedinu ovakvog tipa, ne samo na području Republike Hrvatske nego i cijele Europe, a nastao je kao odgovor na prepoznati nedostatak socijalnih usluga u zajednici. Grad Pula bio je nositelj projekta Centra podrške 521, a partneri na projektu bili su Gradsko društvo Crvenog križa Pula, Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Južne Istre i Društvo distrofičara Istarske županije. Centar podrške 521 važan je ne samo za Pulu već i za urbano područje Pula jer su ovim projektom i zajedničkim angažmanom susjednih općina dobivena sredstva za pružanje inovativnih socijalnih usluga najpotrebnijima u zajednici“, rekla je zamjenica gradonačelnika Ivona Močenić.

Zamjenica gradonačelnika zahvalila je svima koji su uključeni u rad Centra podrške, Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na suradnji koja pokazuje koliki je širok spektar potreba u zajednici, ali ista tako pokazuje da postoji volja u njihovom rješavanju.

„Uloga centra podrške 521 je u poboljšanju funkcioniranja zajednice i vjerujem da je ovaj centar od trenutka otkad je počeo raditi u studenom 2022. godine tu svoju ulogu i opravdao. Vodeći se novim izazovima i prilikama za poboljšanje usluga u zajednici težimo ka zajedničkom cilju, a to je bolja kvaliteta života naših sugrađanki i sugrađana“, zaključila je zamjenica gradonačelnika Ivona Močenić.

Pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti, mlade i sport Ivana Sokolov zahvalila je svima na dolasku, a djelatnicama Centra podrške 521 te volonterima Centra na njihovom doprinosu u radu Centra.

„Od otvaranja ovog jedinstvenog i inovativnog Centra i svojevrsnog eksperimenta došli do vrlo značajnog rada koji djeluje na kvalitetu života u našoj zajednici. Centar podrške, otkad je otvorio svoja vrata prije godinu i pol dana, pružio je 585 usluga za 308 korisnika od kojih je čak 70 posto korisnika s prebivalištem na području Grada Pule. Centru za podršku se uglavnom obraćaju naši stariji sugrađani, gotovo 52 posto su osobe starije od 65 godina, te osobe s invaliditetom. Centar predstavlja jedno mjesto suradnje, umrežavanja i komunikacije među svim sudionicima sustava socijalne skrbi i zdravstva te jedan model koji integrira različite aspekte podrške, tehnologiju i edukaciju kako bi ranjive skupine ne samo dobile potrebnu pomoć, već i kako bi se osnažile za aktivnije sudjelovanje u društvu“, rekla je pročelnica Sokolov naglasivši da je Centar podrške otvoren za svakoga tko se nađe u potrebi.

Program skupa odnosio se na predstavljanje usluga Centra podrške 521 te su djelatnice Centra podrške, Zuzana Hori Radolović i Dunja Milin, govorile su o uslugama koje se pružaju u Centru podrške 521 od njegovog osnutka do danas, efikasnosti individualnog pristupa kod rješavanja potreba pojedinca koji se obrati za pomoć, razvijanju različitih suradnji Centra podrške 521 i institucija izvan grada i županije. Od planova za budućnost istakle su poticanje poslodavaca za zapošljavanje i pružanje prilike za rad pripadnicima ranjivih skupina, umanjenje predrasuda prema pripadnicima ranjivih skupina, organizacija radionica i druženja, te pružanje podrške svim formalnim i neformalnim pomagačkim zanimanjima, predlaganje i uvođenje novih metoda rada, te dijeljenje novih znanja i spoznaja, poticanje empatije i prihvaćanja različitosti, jačanje međusektorske suradnje i uspostavljanje mehanizama za jačanje iste.

Psihoterapeutkinje i volonterke u Centru podrške 521 prenijele su svoja iskustva u pružanju individualne psihosocijalne pomoći korisnicima u potrebi kao i pomoći supervizije odnosno pomoći pomagačima – osobama koje rade s najranjivijim skupinama građanstva.

Profesori Pravnog fakulteta Zagreb, Sveučilišta u Zagrebu predstavili su uslugu besplatne pravne pomoći koja će se pružati građanima u Centru podrške kroz Pravnu kliniku, studijski centar socijalnog rada „ Home“ – pravnu pomoć s područja socijalne politike i socijalne skrbi te studijski centar za javnu upravu i javne financije „Upravni kompas“ – pomoć ustanovama, poduzećima, obrtnicima, upravnim tijelima.

Podsjetimo, Centar Podrške CP521 započeo je s radom u studenom 2022. godine i pruža socijalne usluge savjetovanja i pomaganja, organiziranja aktivnosti i psihosocijalne podrške, umrežava i povezuje pružatelje socijalnih i zdravstvenih usluga na Urbanom području Pula.

Usluga je to koja je nastala iz projekta financiranog u potpunosti bespovratnim sredstvima Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ čije je specifične ciljeve Ministarstvo regionalnog razvoja usmjerilo na integrirano teritorijalno ulaganje, odnosno mehanizam Integriranog teritorijalnog ulaganja (ITU). 

Vođeni željom za racionalizacijom i efikasnim i bržim provođenjem usluga u zajednici, jedna od ideja bila je katalogizacija i standardizacija postojećih socijalnih i zdravstvenih usluga, objedinjavanje i umrežavanje svih pružatelja usluga s konkretnom dodjelom pojedine usluge dionicima kako bi se one što učinkovitije pružale građanima. U sklopu projekta izrađen je Program i protokol rada Centra s jasno definiranim poslovnim procesima, ustrojem i opisom poslova, izrađeno je programsko rješenje – programska informatička platforma koja omogućuje da djelatnici Centra 521 brže osiguraju uslugu osobama s različitom vrstom teškoća. Popisani su svi pružatelji usluga u zajednici i usluge koje pružaju – 125 socijalnih usluga kod 197 pružatelja.

Svrha Centra je da na upit potrebitih građana preuzme rješavanje problema i/ili potrebe (case menagement) koju imaju te im time olakša i ubrza dobivanje usluge. Na ovaj način građani nisu prepušteni sami sebi, ne moraju sami rješavati probleme i tražiti informacije. Centar podrške s jedne strane omogućava korisniku dobivanje konkretne usluge u najkraćem mogućem roku, dok s druge strane pružateljima usluga omogućava bolju umreženost, pristup korisnicima, ali i sinergiju s drugim pružateljima usluga.

Odgovori

Pin It on Pinterest