Započelo javno savjetovanje: Grad Pula ove godine dodjeljuje 200 tisuća eura za poticanje razvoja malog gospodarstva

Potpore će se dijeliti kroz pet mjera

Grad Pula je i u 2024. godini osmislio paket mjera za poticanje razvoja malog gospodarstva za što je u proračunu osigurano 200 tisuća eura. Donošenjem Odluke o poticanju razvoja malog gospodarstva kroz dodjelu potpora za razvoj poduzetništva Grada Pula – Pola u 2024. godini pod nazivom „Potpore Pula – Pola 2024“ te objavom javnog poziva, pulskim će se poduzetnicima potpore dodijeliti kroz ukupno pet mjera.

Tome prethodi Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću koje je započelo danas, 5. travnja s ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o nacrtu Odluke o poticanju razvoja malog gospodarstva kroz dodjelu potpora za razvoj poduzetništva grada Pula – Pola u 2024. godini „Potpore Pula – Pola 2024“.

Mjerom Potpore novoosnovanim tvrtkama cilj je pomoći poduzetnicima prilikom otvaranja subjekta i olakšati ulazak u svijet malog gospodarstva i poduzetništva kroz smanjenje početnih financijskih izdataka i omogućiti nabavku potrebne osnovne opreme i edukaciju. Najveći iznos potpore unutar ove mjere je 2.000,00 eura, a ženama poduzetnicama odobrava se i dodatnih 20 posto na odobreni iznos potpore, odnosno 2.400,00 eura.

Mjerom Potpore za digitalizaciju poslovanja i digitalni marketing cilj je s 2.000,00 eura potaknuti mikro i male poduzetnike na korištenje sredstava za digitalni marketing i digitalizaciju poslovanja.

Iznos od 2.500,00 eura moguće je iskoristiti putem Potpore za IT sektor. Cilj ove mjere je povećati broj gospodarskih subjekata te konkurentnost u IT sektoru.

Mjerom Potpore za sufinanciranje nabave dugotrajne materijalne imovine gospodarstvenici mogu ostvariti potporu u iznosu od 4.000,00 eura. Cilj mjere je omogućiti poduzetnicima zamjenu dotrajalih strojeva, alata i opreme, odnosno nabavu suvremenih strojeva, alata i opreme čime bi se osnažio sektor malih proizvodnih djelatnosti i sektor uslužnih djelatnosti u području popravaka predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo te povećala njihova konkurentnost pogotovo u prerađivačkoj industriji.

Mjerom Subvencioniranje stručnog osposobljavanja i usavršavanja cilj je omogućiti postizanje konkurentne prednosti i podizanje kvalitete stručne osposobljenosti zaposlenika. U 2024. godini najveća potpora koju je moguće iskoristiti po ovoj mjeri iznosi 1.000,00 eura.

Do 2.000,00 eura moguće je iskoristiti putem Potpore za sufinanciranje pojedinačnog nastupa poduzetnika na međunarodnim sajmovima. Cilj mjere je omogućiti poduzetnicima jačanje pozicije gospodarskih subjekata na inozemnom tržištu i omogućiti širenje poslovanja.

Razvoj poduzetništva uz poticajno poduzetničko okruženje oplemenjeno inovativnim sadržajima apsolutan je prioritet Grada Pula – Pola. Poticajnim poslovnim okruženjem poduzetnicima se omogućuje stvaranje novih vrijednosti za širu zajednicu. Naglasak ovog paketa mjera je na poticanju samozapošljavanja, razvoju IT sektora, edukaciji i usavršavanju zaposlenika, razvoju prerađivačke industrije kroz ulaganje u novu opremu, strojeve i alate i predstavljanje na inozemnim tržištima.

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama, Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću provest će se do 4. svibnja 2024. godine. Dodatne informacije i prateći dokumenti dostupni su na službenim web stranicama Grada Pule u rubrici e-Konzultacije.

Odgovori

Pin It on Pinterest