Grad Pula na visokom 3. mjestu prihvaćenih ponuda na Natječaju Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je krajem prethodne godine Javni natječaj za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga.

Predmet Natječaja bio je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga u javnom sektoru primjenom digitalnih tehnologija u svrhu boljeg korištenja resursa i smanjenja emisija stakleničkih plinova, a za dobrobit građana i gospodarskih subjekata.

Grad Pula-Pola prijavio se na Natječaj u veljači ove godine čiji su rezultati objavljeni na stranicama Fonda (https://www.fzoeu.hr/hr/nacionalni-javni-pozivi-i-natjecaji/1367). Od ukupno 236  zaprimljenih prijava, prihvaćeno je 99 projekata, a Grad Pula zauzeo je visoko 3. mjesto na Listi prednosti prihvatljivih ponuda.

Razlog za tako visoku ocjenu je što je Grad Pula – Pola predložio integrirano rješenje za sva tri područja primjene:

1. Pametna i održiva rješenja u prometnom sustavu što podrazumijeva održivi razvoj prometnih sustava.

2. Digitalna javna uprava što podrazumijeva optimizaciju i digitalizaciju usluga i procesa javne uprave te povećanje dostupnosti interoperabilnih digitalnih javnih usluga građanima i gospodarskim subjektima.

3. Klimatske promjene i zelena tranzicija što podrazumijeva smanjenje negativnog utjecaja na okoliš i učinkovitije korištenje resursa te prelazak na kružno gospodarstvo uz osiguravanje informacija o kvaliteti okoliša (zrak, tlo, voda, buka, svjetlosno onečišćenje i dr.)

Rezultati projekta ogledaju se u smanjenju emisije stakleničkih plinova u sva tri područja provedbe, boljeg korištenja resursa, smanjenju troškova, inovativnosti te jednostavnijem i učinkovitijem prikupljanju podataka i primjeni rješenja koja unapređuju kvalitetu života svih stanovnika, poduzetnika i posjetitelja grada. Također, s građanima će se komunicirati na inovativan i integrirani način.

Krajnji cilj projekta je osigurati održivo i pametno urbano okruženje u gradu Puli koje se postiže osvještavanjem i senzibiliziranjem javnosti o zdravom okolišu, unaprjeđenjem javnog prometnog sustava digitalizacijom te modernizacijom gradske uprave u svrhu boljeg korištenja resursa i smanjenja emisija stakleničkih plinova, uz transparentno i dvosmjerno komuniciranje s građanima, a sve s ciljem osiguravanja značajne kvalitete i povećanja standarda života za građane Pule i sve one koji će to postati kao i za povremene posjetitelje.

Ukupna vrijednost projekta je 218.318,50 eura, a Grad Pula-Pola je osigurao maksimalna moguća sredstva po projektu odnosno 80.000,00 eura bespovratnih sredstava iz FZOEU.

Trajanje provedbe projekta može trajati do maksimalno 30. lipnja 2026. godine, a projekt će provoditi zajedno Odsjek za razvojne projekte/Smart City, Odsjek za razvojne i EU politike, Odsjek za zelene politike te Pododsjek za promet u suradnji s Pulaprometom.

Odgovori

Pin It on Pinterest