Povećanje plaća od 22 posto djelatnicima u direktnom radu s korisnicima Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda – Pula 

Grad Pula je danas, 12. lipnja 2024. godine, u ime 12 osnivača Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda – Pula,  sa Sindikatom Istre, Kvarnera i Dalmacije potpisao aneks kolektivnog ugovora za zaposlene u Dnevnom centru za rehabilitaciju Veruda – Pula.

„Potpisivanjem aneksa kolektivnog ugovora, osnivači su prepoznali potrebu za poboljšanjem materijalnih prava zaposlenika Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda – Pula, odnosno funkcionalnog dodatka kojim se dodatno valorizira njihov rad. Želja nam je, ali i obveza kontinuirano raditi na poboljšanju  kvalitete pružanja usluga u ustanovi za djelatnike koji rade s osjetljivom populacijom kako korisnika, tako i njihovih obitelji”, poručila je pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti, mlade i sport Ivana Sokolov.

Time se usklađuju koeficijenti pojedinih radnih mjesta s ostalim ustanovama kojima je osnivač Grad Pula i osigurava se pravo na povećanje plaće u iznosu od 22 posto za uvjete rada radnika koji rade neposredno s korisnicima usluga DCZR Veruda – Pula za puni fond sati.

Dodatak na plaću u iznosu od 22 posto osigurava se radnicima Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda – Pula koji provode stručnu procjenu djeteta, ranu intervenciju kod djece kod koje je utvrđeno stanje mogućeg odstupanja u razvoju s visokim rizikom za daljnji razvoj, psihosocijalnu podršku koja podrazumijeva rehabilitaciju sa ciljem poticanja razvoja kognitivnih funkcionalnih, komunikacijskih ili socijalnih vještina korisnika. 

Odgovori

Pin It on Pinterest