Objavljeni privremeni rezultati upisa djece u dječje vrtiće za pedagošku 2024.-2025. godinu na području Grada Pule

Povjerenstvo za upis djece u dječje vrtiće objavilo je u utorak, 18. lipnja 2024. godine rezultate bodovanja temeljem prijava za upis djece u dječje vrtiće u sljedećoj pedagoškoj godini na području Grada Pule.

Sukladno Pravilniku o upisima, u dječje vrtiće mogu se upisati djeca od navršenih 12 mjeseci starosti pa do polaska u osnovnu školu. Dijete i roditelji moraju imati prebivalište na području Grada Pule ili imati status stranca sa stalnim ili privremenim boravkom na području Grada Pule.

Ove godine zaprimljeno je ukupno 478 zahtjeva od koji 344 udovoljava pravilniku, 3 je zahtjeva s nepotpunom dokumentacijom, 55 nema prebivalište u Puli, a 76 djece nema navršenih godinu dana do 31. kolovoza 2024. godine.

Od onih koji udovoljavaju pravilniku, njih 313 ostvarilo je 10 ili više bodova i time ostvarilo mogućnost dobivanja subvencije Grada Pule.

Nadalje, djeca koja do 1. travnja tekuće godine navrše četiri godine života imaju prednost pri upisu u dječje vrtiće kojima je osnivač jedinica lokalne samouprave i ukoliko nisu ostvarili 10 bodova bit će im ponuđeni kraći programi.

Usporedbe radi, prethodne godine bilo je zaprimljeno ukupno 498 zahtjeva od čega je 348 udovoljavalo pravilniku.

Bez obzira na nešto više zahtjeva u prethodnoj godini, broj zahtjeva koji udovoljavaju pravilniku je na skoro istoj razini kao i broj zahtjeva koji su ostvarili 10 ili više bodova.

Rezultati bodovanja za vrtić i za jaslice doneseni su radi bolje preglednosti prema bodovima i prema abecednom redu.

Zbog ograničenosti, odnosno nekompatibilnosti dvaju sustava, na Prijedlogu liste navedena su samo tri izbora od mogućih četiri. Povjerenstvo će, pri stvaranju konačnih lista, imati uvid u sve izbore i prema njima formirati konačnu listu prvenstva.

Rezultati bodovanja kao i Odluka o odbijanju prijava za upis u dječje vrtiće u pedagoškoj godini 2024./2025. objavljeni su na oglasnim pločama dječjih vrtića i na službenim web stranicama Grada Pule-Pola (www.pula.hr) te službenim stranicama DV Pula (www.dvpula.hr), DV Mali svijet (www.dvmalisvijet.hr)  i DV-SI Rin Tin Tin Pula-Pola (www.rintintin.hr).

Prigovore na Rezultate bodovanja roditelji, odnosno staratelji mogu podnijeti u pismenom obliku unutar pet dana od objave, zaključno s ponedjeljkom, 24. lipnja 2024. godine. 

Prigovori se predaju u dječji vrtić koji je naveden kao prvi izbor, osobno radnim danom od 9.00 do 12.00 sati ili na e-mail dječjeg vrtića:

Nakon isteka roka za prigovore i donošenje odluka po prigovorima, Povjerenstvo za upis djece u dječje vrtiće utvrđuje Listu reda prvenstva upisa u dječji vrtić prema skupinama temeljem koje će se djeca upisati u dječje vrtiće.

Uvid u navedene Odluke moguće je samo uz upisivanje OIB-a djeteta. Na taj način osiguran je ograničen pristup koji ne ugrožava transparentnost i pravednost jedinstvenih upisa u Gradu Puli, a zbog podataka djece koje sadrži, štiti njihovu privatnost. Svi roditelji koji su dostavili dokumentaciju mogu na taj način imati uvid u Odluke i prateće liste i ukoliko to smatraju potrebnim, dostaviti prigovor.

Nakon objave rezultata bodovanja teče rok za prigovor od pet dana te će se nakon njihovog rješavanja sastaviti konačne liste.

Dodatne informacije za roditelje kao i upute za pristup rezultatima bodovanja moguće je pronaći na poveznici:

https://www.pula.hr/hr/novosti/obavijesti/detail/27392/obavijest-o-privremenim-rezultatima-o-upisu-djece-u-predskolske-ustanove

Odgovori

Pin It on Pinterest