Usvojene odluke kojima se dodatno podiže kvaliteta života i poslovanja u Puli

Na 13. sjednici Gradskog vijeća usvojene odluke kojima se dodatno podiže kvaliteta života i poslovanja u Puli .
U drugom radnom dijelu 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Pule, održane jučer u Komunalnoj palači, donijete su dvije važne Odluke za trgovačko društvo Pragrande d.o.o., Odluka o dodjeli nepovratnih novčanih sredstava u iznosu od 4.5 milijuna kuna trgovačkom društvu za pripremu projektne dokumentacije za EU projekt „Aglomeracija Pula centar“ te Odluka o promjeni namjene neutrošenih novčanih sredstava, dodijeljenih trgovačkom društvu. Kako su u tijeku postupci rješavanja imovinsko pravnih odnosa u okviru pripreme projekta “Aglomeracija Pula centar”, pripremljena je projektna dokumentacija za širenje 82 kilometra sekundarne mreže za sljedeće cjeline: kanalizacijska mreža cjeline Dolinka-Valdebek, Šikići-Škatari, Busoler, Veli Vrh-Šijana, Valmade-Monte Šerpo i Štinjan. 

„Planirani zahvat predviđen projektima obuhvaća 658 katastarskih čestica, od kojih je 419 u privatnom vlasništvu“, naveo je Igor Stari, direktor Herculanee te nadodao kako su sredstva potrebna za rješavanja navedenih imovinsko pravnih odnosa procijenjena u iznosu od 3,5 milijuna kuna. Ujedno, uputio je apel svim sugrađanima za suradnjom oko rješavanja imovinsko pravnih odnosa kako bi sva navedena naselja u konačnici dobila kanalizaciju. 

U nastavku sjednice donijeta je Odluka o davanju prethodne suglasnosti u svezi namirenja dugovanja Uljanik grupe koja predviđa sporazumno rješavanje pitanja dugovanja Uljanik grupe upisom založnog prava Grada Pule nad nekretninama u vlasništvu Uljanika. 

„Na ovaj način Grad, s jedne strane, štiti javni novac građana odgovorno gospodareći sredstvima, a s druge strane pruža ruku radnicima i brodogradilištu kako bi svoje poslovanje odvijali nesmetano bez blokade računa“, pojasnio je gradonačelnik Pule Boris Miletić i istaknuo kako Grad, shvaćajući ozbiljnost situacije, i ovaj put nastoji izaći u susret brodogradilištu. „Grad je 2000. godine prema Uljaniku, koji je tada bio u državnom vlasništvu, imao potraživanja veća od 60 milijuna kuna, što predstavlja iznos veći od polovice nenamjenskog dijela proračuna, no usprkos tome Grad je pokazao dobru volju i brigu za spas brodogradnje i očuvanje radnih mjesta te je dug prebio na način da su preuzeti udjeli u trgovačkom društvu Luka Pula“, dodao je Miletić. 

Na jučerašnjoj sjednici usvojena je i točka 18. Dnevnog reda koja se odnosi na Odluku o dodjeli nepovratnih financijskih sredstava trgovačkom društvu Pula Herculanea d.o.o. za nabavu komunalne opreme – podzemnih kontejnera za selektivno sakupljanje otpada na užem području Grada Pule, u zoni oko Amfiteatra. Naime, prema riječima pročelnika UO za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu Giordana Škuflića, po jedan komplet podzemnih kontejnera bit će postavljen na lokacijama u Istarskoj, Scalierovoj, Flavijevskoj, Emovoj ulici i Ulici Ozad Arene. „Postavljanjem planiranih podzemnih kontejnera na pet lokacija nadogradit će se i dodatno unaprijediti postojeći sustav gospodarenja otpadom u centru grada Pule te će se građanima i turistima omogućiti uvjeti za pravilno zbrinjavanje otpada“, naveo je Škuflić. 

Na jučerašnjoj sjednici donijeta je i Odluka o prijenosu sredstava na račun pričuve Dječjeg kreativnog centra u svrhu provedbe projekta „Energetska obnova zgrade – Dječji kreativni centar, Pula“ za koji je, sukladno donesenoj Odluci o financiranju Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, osiguran maksimalan iznos od 1,4 milijuna kuna bespovratnih sredstava, dok će se ostatak sredstava osigurati z proračuna. 

Kao zadnja točka usvojen je i Programa rada Gradskog vijeća za 2019. godinu predložen od strane predsjednika vijeća Tiziana Sošića. 

Pin It on Pinterest