U Istri more izvrsne kakvoće!

Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije je 10. do 12. kolovoza 2021. godine, proveo VII. ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji. Ukupno je uzorkovano more na 216 mjernih točaka na plažama od Savudrije do Brestove.

Tijekom uzorkovanja bilježe se temperature zraka i mora pa se temperatura mora kretala od 25 ºC do 28,4 ºC, dok se temperatura zraka kretala od 21 ºC do 33 ºC.

Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na  206 mjernih točaka odnosno u 95,37 % uzoraka zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje, na 6 mjernih točaka (Umag, Moela; Novigrad, TN Tere – AC Sirena; Rovinj, TN Villas Rubin – Ispod zabavnog centra; Umag, Moela – Gradska plaža; Tar-Vabriga – Tarska vala; Medulin, Kamenjak – Portić) odnosno u 2,78% uzoraka zabilježena je dobra kakvoća mora za kupanje, a na 4 mjerne točke (Umag, TN Punta – Hotel Sipar; Umag, TN Punta – Hotel Adriatic; Novigrad, Novigrad-Karpinjan; Novigrad, Novigrad-Sv. Pelagij) odnosno u 1,85% uzoraka zabilježena je zadovoljavajuća kakvoća mora za kupanje.

Sukladno odredbi članka 5. Uredbe, u uzorcima mora određuju se crijevni enterokoki i Escherichia coli, kao mikrobiološki pokazatelji onečišćenja, a tijekom uzorkovanja bilježe se meteorološki uvjeti, temperatura i slanost mora, te vidljivo onečišćenje.

More za kupanje se, temeljem rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja za pojedinačno uzorkovanje, razvrstava kao izvrsno i obilježava kružnim simbolom na kartografskom prikazu plavom bojom, dobro obilježeno na kartografskom prikazu zelenom bojom i zadovoljavajuće žutom bojom.

Rezultati pojedinačnih ispitivanja objavljeni su na internetskim stranicama putem mrežne aplikacije Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, te su dostupni putem slijedeće poveznice: https://vrtlac.izor.hr/ords/kakvoca/kakvoca.

Odgovori

Pin It on Pinterest