Nabavljena oprema za lakšu pripremu zdravih obroka na bazi ribe za vrtićku djecu

IDA u projektu INVESTINFISH nabavila opremu za vrtiće vrijednosti 85.000 kuna

U ponedjeljak 6. rujna 2021. godine  direktor Istarske razvojne agencije dr.sc. Boris Sabatti uručio je ravnateljici dječjeg vrtića “Mali svijet” u Puli, Sanji Subotić, opremu za lakšu pripremu zdravih obroka na bazi ribe za vrtićku djecu, koju je Istarska razvojna agencija nabavila u tu svrhu u sklopu projekta INVESTINFISH.

Tom je prigodom direktor IDA-e dr.sc. Boris Sabatti naglasio kako je IDA iskoristila navedeni projekt za kupnju potrebne opreme ukupne vrijednosti 85.000 kuna, s ciljem potenciranja zdravije prehrane te većeg korištenja ribe u prehrani djece u odgojno-obrazovnim ustanovama Istarske županije.  Navedena oprema raspoređena je na lokacijama Centralnog vrtića „Mali svijet“ u Puli te njegovih područnih odjela Izvor i Monte Zaro te će se iskoristiti  za pripremu i čuvanje proizvoda ribarstva i akvakulture, kao i za provedbu promotivnih i edukativnih aktivnosti za više od 500 mališana te za osobe zadužene za prehranu djece, istaknuo je  Sabatti.

Nabavom opreme poput univerzalnog kuhinjskog stroja za pripremu i preradu jela od ribe te rashladnog uređaja osigurat će se kvalitetnija pripreme svježe ribe, smanjiti vrijeme pripreme i tako osigurati kraći puti svježe namirnice – ribe od mora do stola, što će stvoriti preduvjete za uvođenje dodatnih obroka na bazi ribe odnosno povećati potrošnju ribe u odgojno-obrazovnim ustanovama. Između ostalog, omogućit će se primjereno skladištenje prerađenih proizvoda ribarstva i akvakulture ili zamrznutih proizvoda.

Sve navedeno doprinijet će jačanju prepoznatljivosti ribarskog područja, proizvoda i usluga te lokalnih proizvođača u sektoru ribarstva i akvakulture u Istarskoj županiji, zaključio je Sabatti.

Ravnateljica Subotić se zahvalila na suradnji i inicijativi te novoj opremi i potom nadodala kako navedena oprema predstavlja kvalitetnu nadogradnju u lancu pripreme prehrane za najmlađe, s tendencijom stimuliranja zdravih prehrambenih navika kod djece.

Projekt INVESTINFISH (Boosting INVESTments in INnovation of SMEs along the entire FISHery and aquaculture value chain), u kojem je ukupan proračun IDA-e  nešto veći od 1,5 milijuna kuna, provodi se uz sufinanciranje programa prekogranične  suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska te se aktivnosti u korist razvoja plave ekonomije Istarske županije provode u koordinaciji Istarske razvojne agencije do kraja 2021. godine.

Među ključne projektne rezultate IDA-e do sada ubraja se poticanje razvoja inovativnih ulaganja 8 istarskih poduzetnika u ribarstvo i akvakulturu na način da je IDA izradila analizu postojećeg stanja i smjernice za razvoja ribarstva i akvakulture u Istarskoj županiji za razdoblje od 2021. do 2027. te omogućila  izradu 8 investicijskih studija koje će poslužiti za daljnji razvoj njihovih poslovnih ideja.

U 2021. godini planira se organizacija edukativne manifestacije u svrhu promicanja ribarstvene, akvakulturne i pomorske kulturne baštine.

Odgovori

Pin It on Pinterest