Početak EU projekta “JUSTEM”

Sedam europskih zemalja zalaže se za pravednu energetsku tranziciju na lokacijama gdje je ugljen još uvijek dominantni energent

Regionalni planovi energetske tranzicije koji nisu u skladu sa potrebama lokalne zajednice riskiraju povećanje nejednakosti u stanovništvu budući da tisuće europskih građana još uvijek ovise o ugljenu kako bi preživjeli. Projekt JUSTEM cilja na suradnju sa regionalnim vlastima u svrhu smanjenja lokalnog energetskog siromaštva angažiranjem stanovništva u tranziciji prema zelenijoj budućnosti.

Projekt JUSTice in Transition and EMpowerment against energy poverty (JUSTEM) počinje u kritičnom trenutku: dok neke države članice EU-a pozivaju na čim postupnije ukidanje ugljena kako bi se nadoknadila nestašica fosilnog plina i visoke cijene energije uzrokovane ratom u Ukrajini, obnovljivi izvori energije mogli bi donijeti značajne uštede troškova i neto društvene dobitke.

Činjenica je da veći udio obnovljive energije pozitivno korelira s nižim cijenama energije, a učinkovitija kućanstva i elektrifikacija opskrbe toplinom – iako nije svima dostupna – pružila je važnu potporu za neke potrošače. Stoga su uštede energije, mjere energetske učinkovitosti i rješenja za obnovljivu energiju potrebna kako bi se smanjila cijena energije, smanjio rizik od energetskog siromaštva i smanjila ovisnost o fosilnim gorivima.

Potreba za ‘pravednom’ energetskom tranzicijom

Planovi energetske tranzicije mogu predstavljati izazov društvenom ekosustavu regija u kojima je ugljen još uvijek dominantni energent: ako planovi energetske tranzicije zanemare lokalne čimbenike, mogli bi uzrokovati veće stope nezaposlenosti, veću stopu energetskog siromaštva i ekonomsku migraciju. Energetsko siromaštvo već je danas veliki izazov u EU, pri čemu su regije ovisne o ugljenu u globalu više pogođene tim problemom. U ovom slučaju pristup pravedne tranzicije može pomoći:

‘’Građani, koji su pogođeni energetskom tranzicijom, uglavnom su isključeni iz procesa donošenja odluka i stoga imaju osjećaj da se njihove ideje, potrebe i interesi ne uzimaju u obzir u tranziciji. Stoga je bitno uključiti lokalno stanovništvo kako bi osigurali da su proces i ishodi tranzicijskog projekta ‘pravedni’ i transparentni te da iz procesa ne isključimo nijednu skupinu ili regiju.’’ objašnjava Diana Süsser (IECCP), glavni koordinator projekta JUSTEM.

U duhu načela Europske Unije da se u procesu energetske tranzicije nitko ne izostavi, JUSTEM se bavi planiranjem energetske tranzicije kroz dvostrani pristup: (1) pomaže regionalnim vlastima da razviju ‘pravedne’ planove energetske tranzicije koji su osjetljivi na regionalne utjecaje kao što su gubitak radnih mjesta i energetsko siromaštvo; i (2) pomaže građanima da izgrade svoje kapacitete i pronađu svoje mjesto u zelenijoj ekonomiji.

Anna Mazur (KAPE) vezano uz pilot područje projekta u Poljskoj: „Poljski energetski sektor jedan je od najvećih korisnika ugljena u Europskoj uniji. Oko 80 000 ljudi zaposleno je u rudarskom sektoru, a u Šleskom vojvodstvu rudnici ugljena glavni su lokalni poslodavac. Prijelaz na klimatski neutralno gospodarstvo bitan je i zahtjevan izazov za regiju te prilika za izgradnju bolje budućnosti. Aktivnosti JUSTEM projekta olakšat će proces pravedne tranzicije razvojem gotovog plana za financiranje u regiji.”

U JUSTEM projektu sudjeluje devet partnera iz sedam europskih zemalja. U projekt je uključeno i sedam regija čija su gospodarstva i dalje ovisna o ugljenu i za koje se želi olakšati prelazak na čišće oblike energije: Stara Zagora (Bugarska), regija Istre (Hrvatska), Zapadna Makedonija i Megalopolis Arcadia (Grčka), Šlesko vojvodstvo (Poljska), dolina Jiu (Rumunjska) i Asturias (Španjolska). Početni sastanak projekta održat će se početkom prosinca u Poljskoj.

Uključivanje građana u izradi planova energetske tranzicije

Pravedna energetska tranzicija mora ljude i zajednice uključiti u proces odlučivanja. Partneri JUSTEM projekta nastojat će blisko surađivati ​​sa regionalnim vlastima kako bi analizirali status i glavne pokretače energetskog siromaštva i kako bi potaknuli korištenje novog modela politika i planova  energetske tranzicije.

Projekt će u projektni proces uključiti lokalne građane, posebno mlade i radnike vezane uz sektor korištenja ugljena, kako bi se osiguralo da se potrebe i interesi lokalnog stanovništva uzmu u obzir, da se proširi javni angažman i da donesene odluke budu široko prihvaćene u društvu.

JUSTEM će se baviti širokim rasponom pitanja povezanih s tranzicijom koja nadilaze isključivo tehničke aspekte, uključujući zdravlje, strukturni razvoj, prekvalifikaciju radnika i nove gospodarske mogućnosti.

Zita Kakalejcikova (Habitat for Humanity International za Europu i Bliski istok) kaže: „Potreban je holistički pristup kako bi planovi energetske tranzicije u regijama koje ovise o ugljenu bili uspješni. Tehnološka rješenja moraju biti promptno praćena otvorenim odlučivanjem, podizanjem svijesti i političkim okvirom za zaštitu građana, a posebno najranjivijih skupina, tijekom tranzicije. To je jedini način na koji se možemo pozabaviti zabludama o dugoročnim dobrobitima energetske tranzicije za zapošljavanje, zdravlje, diverzifikaciju gospodarskih resursa i konačno smanjenje energetskog siromaštva i ranjivosti.’’

U tu svrhu, projektni partneri će provoditi aktivnosti prilagođene povećanju znanja lokalnog stanovništva i prihvaćanju planova energetske tranzicije. Od bolje informiranih građana se očekuje proaktivno sudjelovanje u izradi regionalnih planova energetske tranzicije, čime će pridonijeti strategiji koja je pravedna, uključiva i bolje služi interesima svih.

Za više informacija o projektu, posjetite www.irena-istra.hr

Odgovori

Pin It on Pinterest