Prijave za spasioce na kupalištima na području Grada Pule za 2024. godinu

Grad Pula poziva sve zainteresirane da podnesu prijave za prijem u Spasilačku službu na kupalištima na području Grada Pule za 2024. godinu.

Spasilačka služba obavljat će poslove na kupalištima kojima upravlja Grad, odnosno na četiri spasilačke postaje i to na Hidrobazi, Valkanama, Stoji i Mornaru.

Voditelji spasilačke postaje traže se za razdoblje od 10. lipnja do 20. rujna 2024. godine, a spasioci na otvorenim vodama i pomoćni spasioci za razdoblje od 15. lipnja do 15 rujna 2024. godine.

Kandidati za poslove spasioca i voditelja spasilačkih postaja moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

  • minimalno navršenih 18 godina,
  • položen tečaj osposobljavanja za spasioca na otvorenim vodama pri Hrvatskom Crvenom križu i posjedovanje važeće licence/uvjerenja,
  • posjedovanje potvrde o zdravstvenoj sposobnosti, izdane od strane medicine rada.

Kandidati za poslove pomoćnika spasioca moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

  • minimalno navršenih 18 godina,
  • posjedovanje potvrde o zdravstvenoj sposobnosti, izdane od strane medicine rada.

Prednost prilikom prijema u Spasilačku službu imaju kandidati koji su već obavljali poslove spasioca te imaju prethodnog iskustva na takvim poslovima.

Rok za dostavu prijave je do popunjavanja potrebnog broja licenciranih spasioca.

Pozivaju se svi zainteresirani da prijavu zajedno s dokazima mogu dostaviti s naznakom „Prijava za prijem u Spasilačku službu na kupalištima na području Grada Pula – Pola za 2024. godinu osobno u pisarnicu (Stara tržnica 1, Pula), putem pošte na adresu Grad Pula – Pola, Stara tržnica 1, 52100 Pula  ili u elektroničkom obliku na e-mail adresu:pisarnica@pula.hr  

Sve informacije mogu se dobiti pozivom na broj 052/371-765 ili na e-mail spasioci@pula.hr

Obavijest o prijemu spasioca u Spasilačku službu na kupalištima na području Grada Pula – Pola za 2024. godinu nalazi se na web stranici, na poveznici:

https://www.pula.hr/hr/novosti/natjecaji-i-nadmetanja/detail/27126/obavijest-o-prijemu-spasioca-u-spasilacku-sluzbu-na-kupalistima-na-podrucju-grada-pula-pola-za-2024-godinu/

Podsjetimo, prošle godine Spasilačka služba na području Grada Pule, radila je svakodnevno od 15. lipnja do 15. rujna na kupalištima Hidrobaza, Stoja, Valkane i Mornar. Spasilačka služba, osnovana je odlukom gradonačelnika s ciljem sprječavanja nezgoda na kupalištima, nadzora vodenih površina kupališta, prevencije nezgoda vezanih uz vodu, pružanja prve pomoći i provedbe intervencija spašavanja u vodi.

Odgovori

Pin It on Pinterest