Održana radionica za izradu Plana razvoja pametnog Grada Pula-Pola za razdoblje 2023.-2028.

Foto: ilustracija

U pulskoj Komunalnoj palači održana je radionica za izradu Plana razvoja pametnog Grada Pula-Pola za razdoblje 2023.-2028. godine.

Grad Pula u suradnji s tvrtkom Apsolon strategija d.o.o. završava s prvom fazom izrade Plana te je u tom kontekstu organizirana radionica čiji je glavni cilj bio predstaviti ključne nalaze analize stanja te definirati ključne razvojne potrebe i potencijale te razvojne ciljeve u nadolazećem razdoblju. 

Na radionici je  predstavljan nalaz analize stanja – SWOT analiza temeljem koje su sudionici radionice predlagali srednjoročne razvojne potrebe i potencijale Grada, a radom u grupama osmišljene su vizije i ciljevi Plana te dani prijedlozi inovativnih projekata.

Radionici se odazvalo 40 sudionika iz područja IT sekotra, gospodarstva, školstva, kulture i dr.

Svrha izrade Plana razvoja pametnog Grada Pula-Pola usmjerena je na digitalizaciju uprave i definirano omogućavanje razvoja grada i primjene novih tehnologija za boljitak svih građana.

Ovim Planom Grad stvara okvir za razvoj održivog grada koji pruža visoku razinu kvalitete života svojim stanovnicima, dostupnije gradske usluge prilagođene stanju tehnološkog razvoja, u smislu inteligentnog umrežavanja uređaja pomoću sofisticiranih informacijsko-komunikacijskih tehnologija i potiče građane na uključivanje i aktivno djelovanje.

Rezultati će se ogledati u smanjenju troškova, inovativnosti te jednostavnijem i učinkovitijem prikupljanju podataka i primjeni rješenja koja unapređuju kvalitetu života svih stanovnika, poduzetnika i posjetitelja Grada. 

Odgovori

Pin It on Pinterest