Započinje najavljena rekonstrukcija Tršćanske ulice

Zatvaranje prometnice za sav promet od 2. listopada 2023.

Nakon što su u lipnju ove godine uspješno okončani radovi rekonstrukcije dijela državne ceste D400 – Ulica Starih statuta, kako je i najavljeno, 2. listopada 2023. započet će radovi rekonstrukcije preostalog dijela navedene državne ceste D400 u dijelu Tršćanske ulice.

Vodovod Pula d.o.o. započeo je s pripremom za početak radova ugradnjom bypassa na nogostupu, bez značajnijih utjecaja na promet, nakon čega 2. listopada slijedi zatvaranje prometnice kako bi krenuli radovi na samoj rekonstrukciji kolnika i nogostupa, kao i svih instalacija unutar istih. Tršćanska ulica bit će zatvorena za sav promet, osim za potrebe stanara i poslovnih subjekata u zoni zahvata na način utvrđen privremenom regulacijom prometa i u skladu s uređenjem gradilišta.

Radovi rekonstrukcije Tršćanske ulice, u dužini od oko 1,2 kilometara obuhvaćat će radove:

  • izvanrednog održavanja državne ceste – Tršćanske ulice koje kao upravitelj financiraju Hrvatske ceste d.o.o., a u sklopu kojih je planirana cjelovita obnova prometnih površina (kolnika i nogostupa), oborinske odvodnje, prometne signalizacije i opreme, elektroničke komunikacijske infrastrukture te sanacija potpornog zida u Tršćanskoj (iznad Ravenske ulice)
  • rekonstrukcije vodovodne mreže koju financira Vodovod Pula d.o.o. kojom je predviđena ugradnja novog glavnog cjevovoda kao i rekonstrukcija svih postojećih priključnih vodova te izvedba nove hidrantske mreže
  • rekonstrukcije instalacije i opreme javne rasvjete koju u cijelosti financira Grad Pula-Pola
  • rekonstrukcije sustava odvodnje otpadnih voda čiji je investitor Vodovod Pula d.o.o. kao pravni slijednik Pragrande d.o.o.
  • polaganja infrastrukture u nadležnosti HEP-a te
  • rekonstrukcije i ugradnje plinske mreže u nadležnosti Plinara d.o.o.

S obzirom na sve navedene radove te činjenicu da se radovi izvode u jesenskom i zimskom periodu kao i to da će se za vrijeme izvođenja radova, osim za vrijeme kratkotrajnih prespajanja, omogućiti stanarima kontinuirano korištenje priključaka na infrastrukturu za potrebe opskrbe vodom, električnom energijom, plinom, telekomunikacijskih usluga i odvodnje otpadnih voda, očekivani dovršetak radova je u ožujku 2024. godine.

Mole se sudionici u prometu da za vrijeme radova poštuju privremenu regulaciju prometa, odnosno da koriste obilazne pravce, državne ceste D75 i D66, Cestu Prekomorskih brigada, Ulicu 43. istarske divizije i Ulicu 119. brigade.

Odgovori

Pin It on Pinterest