Objavljen Javni poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Grada Pula-Pola za 2024. godinu

U petak, 29. rujna 20223. godine Grad Pula-Pola objavio je Javni poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi za 2024. godinu.

Pravo podnošenja prijava na ovaj Poziv imaju samostalni umjetnici, umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, udruge, ostale pravne i fizičke osobe  koje djeluju u sljedećim prioritetnim djelatnostima i područjima: scenska, dramska i filmska umjetnost, književna i nakladnička djelatnost, likovna umjetnost i muzejsko-galerijska djelatnost, glazbena i glazbeno-scenska umjetnost, zaštita i očuvanje kulturnih dobara, interdisciplinarne i nove umjetničke i kulturne prakse, kultura mladih i za mlade, produkcija mladih umjetnika, međunarodna kulturna suradnja, kulturni amaterizam i kultura zajednice.

Prijave se podnose u razdoblju od 29. rujna do 30. listopada 2023. godine do 20,00 sati. Rok za podnošenje prijava za logističku potporu i pojedina prioritetna područja je do 1. prosinca 2024. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih proračunskih sredstava za te namjene.

Prijave na Javni poziv sa svim obveznim prilozima podnose se isključivo u elektroničkom obliku korištenjem elektroničkog sustava prijavljivanja, putem e-prijavnica. Kako bi mogao koristiti elektronički sustav prijavljivanja (e-prijavnice), svaki prijavitelj mora se prethodno registrirati, ukoliko nije već registriran. Registracija novih korisnika vrši se jednokratno. Pristupanje e-prijavnicama moguće isključivo s korisničkim imenom i lozinkom. Korisničko ime i lozinka kreiraju se prilikom registracije.

REGISTRACIJA NOVIH KORISNIKA VRŠI SE NA SLJEDEĆOJ POVEZNICI: https://som-natjecaj.eu/authentication/register

Upravni odjel za kulturu Grada Pula-Pola svim prijaviteljima na Javni poziv osigurao je  korisničku podršku tijekom prijavljivanja i korištenja e-prijavnice. Tehnička podrška prijaviteljima pri korištenju sustava e-prijave bit će dostupna od 29. rujna pa sve do 27. listopada 2023. godine radnim danom od 8,00 do 16:00 sati – podrska@som-system.com.

Sva ostala pitanja vezana za ovaj javni poziv mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na e-mail adresu PJP@PULA.HR do 26. listopada 2023. godine.

Javni poziv sa Uputama za prijavitelje objavljen je na poveznici:

https://www.pula.hr/hr/uprava/upravni-odjeli-i-sluzbe/upravni-odjel-za-kulturu-i-razvoj-civilnog-drustva/zahtjeviprijavnice/

Odgovori

Pin It on Pinterest