Započelo javno savjetovanje o izmjenama Odluke o provedbi projekta zamjene krovnih pokrova koji sadrže azbest i zbrinjavanja (odvoza) azbestnih ploča s lokacija na području Grada Pula-Pola

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama, Grad Pula – Pola započeo je s provedbom Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću sa ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o provedbi projekta zamjene krovnih pokrova koji sadrže azbest i zbrinjavanja (odvoza) azbestnih ploča s lokacija na području Grada Pula – Pola.

Adresa elektroničke pošte na koju se mogu slati primjedbe, prijedlozi i/ili mišljenja na izloženi Nacrt prijedloga Odluke moguće je poslati na mail adresu azbest@pula.hr zaključno do 27. ožujka 2024. godine.

Nacrt prijedloga Odluke s pratećim dokumentima možete pronaći na poveznici: https://www.pula.hr/hr/eusluge/ekonzultacije/ekonzultacije-u-tijeku/130/nacrt-odluke-o-izmjeni-i-dopuni-odluke-o-provedbi-projekta-zamjene-krovnih-pokrova-koji-sadrze-azbest-i-zbrinjavanja-odvoza-azbestnih-ploca-s-lokacija-na-podrucju-grada-pula-pola/

Odgovori

Pin It on Pinterest