Đurđica Grbac imenovana vršiteljicom dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića Pula

Gradonačelnik Grada Pule Filip Zoričić imenovao je novu vršiteljicu dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića Pula, Đurđicu Grbac.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Pula predložilo je novu vršiteljicu dužnosti do izbora novog ravnatelja putem javnog natječaja.

Statutom Dječjeg vrtića Pula propisano je da u slučaju razrješenja ravnatelja izvršno tijelo osnivača, odnosno gradonačelnik, imenuje vršitelja dužnosti ravnatelja, a upravno vijeće dužno je raspisati natječaj za imenovanje ravnatelja u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti.

Za vršitelja dužnosti ravnatelja može biti imenovana osoba koja ima završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnome mjestu odgojitelja ili stručnog suradnika u dječjem vrtiću, a koji može biti sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij za odgojitelja ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema odgojitelja u skladu s ranijim propisima, te položen stručni ispit za odgojitelja ili stručnog suradnika, osim ako nemaju obvezu polagati stručni ispit u skladu s Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju.

Mariza Kovačević imenovana je odlukom Gradonačelnika Pule za ravnateljicu Dječjeg vrtića Pula dana 16. kolovoza 2022. godine, na vrijeme od 5 godina, počevši od 18. kolovoza 2022. godine, a razriješena je dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića Pula dana 8. travnja 2024. godine.

Odgovori

Pin It on Pinterest