Grad Pula i ove godine sufinancira kamate stambenih kredita

Grad Pula u proračunu za 2024. godinu osigurao ukupno 40.000,00 eura

Grad Pula raspisao je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje kamate stambenih kredita za nekretnine za 2024. godinu.

„U 2024. godini povećali smo se sredstva za sufinanciranje kamate stambenih kredita za nekretnine na 40 tisuća eura. Ovo je samo korak naprijed u ostvarenju naše vizije Pule kao grada poželjnog za život, pogotovo kada se radi o mladim ljudima i obiteljima koji nemaju riješeno stambeno pitanje. Želimo im olakšati tu situaciju, bilo da se radi o kupnji prve nekretnine ili o poboljšavanju stambenih uvjeta. Krajnji cilj je zadržati mlade ljude u Puli“, rekao je gradonačelnik Filip Zoričić ujedno podsjetivši da je Grad Pula prošle godine dodijelio ukupno 26.550 eura subvencije mladima za kamate stambenih kredita za nekretnine na području Grada Pule.

Zahtjev za sufinanciranje kamate podnosi se temeljem stambenog kredita koji građanin uzima od kreditne institucije koja ima odobrenje za rad od strane HNB-a za kupnju prve nekretnine ili za poboljšanje stambenih uvjeta (dogradnja/nadogradnja) nekretnine za koju je potrebno ishodovati akt za gradnju radi rješavanja svojeg stambenog pitanja.

Sredstva se odobravaju u visini od 50 posto kamate za odobrene stambene kredite, a maksimalno do 2.389,01 eura, odnosno u maksimalnom iznosu do 199,08 eura mjesečno po odobrenom zahtjevu, za maksimalno pet godina otplate kredita.

Sufinanciranje kamate odobrit će se osobama kojima je odobren stambeni kredit za koji imaju zaključen Ugovor o stambenom kreditu s kreditnom institucijom za stambeni kredit ili dio kredita koji ne prelazi 120.000,00 eura.

Pravo na sufinanciranje kamate sukladno ovom Javnom pozivu ima pravo tražiti osoba koja nije starija od 45 godina, ima prebivalište na području Grada Pule, nema u vlasništvu nekretninu uvjetnu za stanovanje, odnosno da je to podnositelju zahtjeva prva nekretnina za koju je odobren stambeni kredit i za koju traži sufinanciranje kamate od Grada te da bračni, odnosno izvanbračni drug te članovi domaćinstva, navedeni u zahtjevu i koji će s njim stanovati na toj nekretnini, nemaju u vlasništvu nekretninu uvjetnu za stanovanje, zatim osoba koja ima odobren stambeni kredit i zaključen Ugovor o stambenom kreditu s kreditnom institucijom, nema dugovanja prema Gradu, predmetna nekretnina nije dana u najam te da ne postoji izdano rješenje o kategorizaciji objekta.

Svaki podnositelj zahtjeva ima pravo na ostvarenje sufinanciranja kamate samo za jedan stambeni kredit. Za osobe koje su u 2023. godini ostvarile pravo na sufinanciranje kamate prilikom kupnje prve nekretnine i sklopile ugovor o sufinanciranju kamate s Gradom, za nastavak sufinanciranja kamate u 2024. godini, dužne su se javiti na ovaj Javni poziv.

Zahtjev za sufinanciranje kamate može se podnijeti od dana objave javnog poziva za podnošenje zahtjeva, a poziv je otvoren do iskorištenja sredstava osiguranih u proračunu Grada Pule za 2024. godinu, a najkasnije do 30. studenoga ove godine.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje kamate stambenih kredita za nekretnine na području Grada Pula-Pola za 2024. godinu i prateći dokumenti nalaze se na poveznici:

https://www.pula.hr/hr/novosti/natjecaji-i-nadmetanja/detail/27292/-javni-poziv-za-podnosenje-zahtjeva-za-sufinanciranje-kamate-stambenih-kredita-za-nekretnine-na-podrucju-grada-pula-pola-za-2024-godinu

Odgovori

Pin It on Pinterest