Grad Pula pokrenuo tri Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama, Grad Pula danas je započeo s provedbom ukupno tri Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti te  pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o nacrtu prijedloga za tri odluke, i to o Nacrtu prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu, Nacrtu prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi te Nacrtu prijedloga Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade.

Navedena Savjetovanja provest će se u razdoblju od 12. listopada do 12. studenog 2018. godine, a adrese elektroničke pošte na koju se mogu slati očitovanja zainteresirane  javnosti su:

·        komunalni.doprinos@pula.hrza Odluku o komunalnom doprinosu

·        komunalna.naknada@pula.hrza Odluku  o komunalnoj naknadi

·        vrijednostboda@pula.hrza Odluku o vrijednosti boda komunalne naknade

Prateće dokumente i dodatne informacije možete pronaći na web stranici Grada Pule www.pula.hru rubrici e-Konzultacije.

Pin It on Pinterest