MO Kaštanjer, Gregovica i Monvidal – nastavak uređenja i opremanja komunalnom infrastrukturom

Kružnim raskrižjem na križanju Valturske ulice i Ulice Jurja Žakna povećat će sigurnost i protočnost prometovanja

Programom građenja za 2019. godinu na području Mjesnog odbora Kaštanjer izvršit će se proboj s Ulice Bože Gumpca na Valtursku ulicu. Zahvat obuhvaća izgradnju oko 100 metara prometne površine s oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom za što je u proračunu osigurano milijun kuna. Nadalje, nastavit će se s uređenjem Ulice Bože Gumpca i to u dužini od 200 metara do spoja s Ulicom Rimske centurijacije. Rezervirana proračunska sredstva za pripremu i izgradnju iznose 1,1 milijun kuna. U predmetnom mjesnom odboru već je postavljena LED javna rasvjeta u dijelu Ulice Kaštanjer, a slijedi i postava rasvjete u Raškoj ulici.

Na području susjednog mjesnog odbora Gregovica, podsjetimo, u posljednjoj su fazi radovi izgradnje spoja Valvazorove i Kraške ulice. Projekt vrijedan 2,9 milijuna kuna obuhvaća izgradnju 400 metara prometne površine s oborinskom odvodnjom, javnom rasvjetom, EKI te izgradnju obostranih nogostupa i rekonstrukciju postojećih raskrižja u zoni zahvata. Slijedi i uređenje Črnjine ulice u dužini od 100 metara i to prometne površine s oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom za realizaciju koju je u proračunu za 2019. godinu osigurano 950 tisuća kuna. U narednom razdoblju izvršit će se i priprema za izgradnju pristupne prometnice – ogranka s Ulice Marsovog polja za potrebe Edukativnog centra za poduzetništvo i cjeloživotno obrazovanje.

Čak 2.650.000,00 kuna izdvojit će se za izgradnju kružnog raskrižja na križanju Valturske ulice i Ulice Jurja Žakna, na području Mjesnog odbora Mondvidal i Šijana. Osim izgradnje prometne površine projekt obuhvaća i izgradnju oborinske odvodnje, javne rasvjete, vodovodne mreže,  zaštitu instalacija i EKI.

Pin It on Pinterest