MJESNI ODBOR STARI GRAD PODRŽAVA PLAN UREĐENJA GIARDINA

Povodom prethodnih rasprava na temu obnove i aktivnosti Grada na projektu Giardini izražavamo, suglasno kao vijećnici MO Stari Grad Pula, zadovoljstvo planom obnove ovog za sve nas, ne samo građane našeg mjesnog odbora, važnog dijela grada, žile kucavice i središta gotovo svih važnih aktivnosti i svakodnevnih susreta građana.

Grad se izjasnio kako će, prije početka samih radova, napraviti analizu stanja stabala tako i eventualne arheološke lokacije, ali, što je posebno važno, i da će u sve to uključiti i građane.  Time je Grad dao do znanja koliko je važna ova lokacija, ali i naše mišljenje kako bismo cijelim projektom dobili ljepše i uređenije Giardine.

Smatramo, stoga, kako samo zajedničkom pričom i otvorenim pristupom možemo rješavati probleme u gradu i time dobiti grad koji je po volji svih građana. Mjesni odbori time dobivaju svoju pravu ulogu i ako će Grad nastaviti kapitalne projekte, koji se tiču građana, u suradnji s građanima postat ćemo i bolji grad.

Pin It on Pinterest