Akti gradonačelnika doneseni u svibnju 2020. godine

Akti gradonačelnika doneseni u svibnju:

Odluka o uspostavi obavljanja rada dječjih vrtića kojima je osnivač Grad Pula

·  Odluka o uspostavi obavljanja rada dječjih vrtića drugih osnivača na području grada Pule

·  Odluka o dodjeli sredstava za sufinanciranje kamata prve nekretnine

·  Odluka o imenovanju Projektnog tima u provedbi projekta „Pulski fortifikacijski sustav kao novi kulturno turistički proizvod“

·  Odluka o davanju skloništa br. 83 u Puli, na lokaciji Stankovićeva 26 na uporabu u miru

·  Odluka o kupnji zemljišta – Ulica Fojba

·  Odluka o osnivanju prava služnosti izgradnje, postavljanja i održavanja vodoopskrbnog cjevovoda na području naselja Veli Vrh – Šijana – Valmade – Monte Šerpo

·  Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za provođenje upisa u dječje vrtiće

·  Odluka o priznavanju prava na potporu pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Veruda

·  Odluka o priznavanju prava na potporu pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Šijana

·  Zaključak o donošenju Plana motrenja, ophodnje, dojave i dežurstva za 2020. godinu

·  Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec travanj 2020. godine

·  Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

·  Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

·  Zaključak o usvajanju informacije o stanju sigurnosti na području Grada Pule u prvom tromjesečju 2020. godine

·  Zaključak o utvrđivanju prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2019. godinu

Pin It on Pinterest