Započelo e-Savjetovanje o nacrtu prijedloga Odluke o redu na pomorskom dobru

Započelo e-Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o nacrtu prijedloga Odluke o redu na pomorskom dobru Grada Pula – Pola

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama, Grad Pula-Pola dana 27. rujna 2023. godine započinje s provedbom Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o nacrtu prijedloga Odluke o redu na pomorskom dobru Grada Pula – Pola.

Savjetovanje će se provesti u trajanju od 30 dana, u razdoblju od 27. rujna 2023. godine do 26. listopada 2023. godine, a adresa elektroničke pošte na koju se mogu slati očitovanja zainteresirane javnosti je redpd@pula.hr

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću i svi prateći dokumenti objavljeni su na poveznici: https://www.pula.hr/hr/eusluge/ekonzultacije/ekonzultacije-u-tijeku/112/nacrt-prijedloga-odluke-o-redu-na-pomorskom-dobru-grada-pula-pola/.

Odgovori

Pin It on Pinterest