Grad Pula financira 50 posto kamate na stambene kredite mlađima od 45 godina

Za sufinanciranje kamate stambenih kredita osigurano je 26.550,00 eura, a sve s krajnjim ciljem – zadržati mlade ljude u Puli

Grad Pula-Pola raspisao je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje kamate stambenih kredita za nekretnine na području Grada Pula – Pola.

Osobe mlađe od 45 godina s prebivalištem u Puli koje ispunjavaju i preostale uvjete, mogu podnijeti zahtjev za sufinanciranje kamate temeljem stambenog kredita koji uzimaju od banke.

Zahtjevi se mogu podnijeti za kupnju prve nekretnine ili za poboljšanje stambenih uvjeta.

„Ovo je samo korak naprijed u ostvarenju naše vizije Pule kao grada poželjnog za život, pogotovo kada se radi o mladim ljudima i obiteljima koji nemaju riješeno stambeno pitanje. Želimo im olakšati tu situaciju, bilo da se radi o kupnji prve nekretnine ili o poboljšavanju stambenih uvjeta. Krajnji cilj je zadržati mlade ljude u Puli“, izjavio je gradonačelnik Filip Zoričić.

Sredstva se odobravaju u visini od 50 posto kamate za odobrene stambene kredite, a maksimalno do 2.389,01 eura, odnosno u maksimalnom iznosu do 199,08 eura mjesečno po odobrenom zahtjevu, za maksimalno pet godina otplate kredita.

Sufinanciranje kamate odobrit će se osobama kojima je odobren stambeni kredit za koji imaju zaključen Ugovor o stambenom kreditu s kreditnom institucijom.

Sufinanciranje kamate stambenog kredita odobrit će se za stambeni kredit ili dio kredita koji ne prelazi 120.000,00 eura.

Sufinanciranje kamate stambenih kredita neće se odobriti ukoliko podnositelj zahtjeva ostvaruje pravo na sufinanciranje stambenog kredita po drugoj osnovi.

 Pravo na sufinanciranje kamate sukladno ovom javnom pozivu ima pravo tražiti osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

• da u trenutku podnošenja prvog zahtjeva za sufinanciranje kamate Gradu Pula – Pola, po javnom pozivu, nije starija od 45 godina;

• da ima prebivalište na području grada Pula – Pola;

• da nema u vlasništvu nekretninu uvjetnu za stanovanje odnosno da je to podnositelju zahtjeva prva nekretnina za koju je odobren stambeni kredit i za koju traži sufinanciranje kamate od Grada te da bračni odnosno izvanbračni drug te članovi domaćinstva navedeni u zahtjevu i koji će s njim stanovati na toj nekretnini nemaju u vlasništvu nekretninu uvjetnu za stanovanje;

• da je odobren stambeni kredit i zaključen Ugovor o stambenom kreditu s kreditnom institucijom;

• da nema dugovanja prema proračunu Grada Pula – Pola.

Svaki podnositelj zahtjeva ima pravo na ostvarenje sufinanciranja kamate samo za jedan stambeni kredit.

 Za osobe koje su u 2022. godini ostvarile pravo na sufinanciranje kamate prilikom kupnje prve nekretnine na području Grada Pula – Pola i sklopile ugovor o sufinanciranju kamate s Gradom Pula -Pola, za nastavak sufinanciranja kamate u 2023. godini, dužne su se javiti na ovaj javni poziv.

Grad Pula – Pola je u tu svrhu u proračunu za 2023. godinu osigurao ukupno 26.550,00 eura.

Javni poziv, kao i sva popratna dokumentacija, dostupni su na poveznici:

https://www.pula.hr/hr/novosti/natjecaji-i-nadmetanja/detail/26239/javni-poziv-za-podnosenje-zahtjeva-za-sufinanciranje-kamate-stambenih-kredita-za-nekretnine-na-podrucju-grada-pula-pola/

Odgovori

Pin It on Pinterest