Darko Tumpić od 1. svibnja 2024. p. o. pročelnik Službe Gradonačelnika i Gradskog vijeća Grada Pule

Gradonačelnik Filip Zoričić donio je Rješenje o davanju ovlaštenja službeniku Darku Tumpiću za privremeno obavljanje poslova koji su u djelokrugu pročelnika Službe Gradonačelnika i Gradskog vijeća Grada Pule, sukladno odredbama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Darko Tumpić svoje je bogato 20.-godišnje iskustvo stekao na poziciji ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu, glavnog urednika Istarski portal d.o.o. te kao član Partnerskog vijeća za izradu Plana razvoja Grada Pazina za razdoblje od 2021. do 2027., preuzimajući pritom odgovornost za razvoj te optimizaciju radnih procesa. Imajući u vidu njegovo znanje na području provođenja projekata te iskustvo u organizacijskim i savjetodavnim poslovima vezanih uz medije i informiranje građana, gradonačelnik Filip Zoričić stajališta je da će njegove vještine doprinijeti kvalitetnom obavljanju poslova od interesa za lokalnu zajednicu.

Darko Tumpić zamijenit će na navedenom radnom mjestu Ivu Matanović, a s obavljanjem svoje funkcije počinje od 1. svibnja 2024.

Odgovori

Pin It on Pinterest