Demetlika: Novim Zakonom o upravljanju državnom imovinom čine se nezadovoljavajuće mali pomaci

 

ZAGREB – Saborski zastupnik IDS-a i predsjednik Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Tulio Demetlika na saborskoj je raspravi o Zakonu o upravljanju državnom imovinom ocijenio da se ovim prijedlogom Zakona najavljuje donošenje reda i pozitivni pomaci u upravljanju i stavljanju u funkciju državne imovine, ali novim odredbama čini se minimalni pomak u odnosu na dosadašnji zakon, kao i u odnosu na dosadašnje više nego nezadovoljavajuće upravljanje državnom imovinom.

– Od početka ovoga mandata, ali i ranije, Klub IDS-a, PGS-a i RI-a neprestano naglašava važnost donošenja ovog Zakona i ponavljamo koliko je bitno učinkovito upravljanje i stavljanje u funkciju neiskorištene državne imovine, kazao je Demetlika dodajući da „iz tog razloga pozdravlja donošenje novog Zakona jer je dosadašnji bio kočnica stavljanja u funkciju neiskorištene državne imovine.“

Naglasio je da učinkovitim upravljanjem državnom imovinom stvaramo novu vrijednost za zajednicu stavljanjem u pogon postojećih neiskorištenih resursa i tako osiguramo prosperitet lokalnih jedinica na gospodarskom, kulturnom i socijalnom planu bez nepotrebnih daljnjih zaduživanja.

Međutim, kazao je Demetlika, niti nakon gotovo tri desetljeća bezuspješnih pokušaja da se ovo područje značajno unaprijedi, Vlada nije smogla dovoljno hrabrosti da to područje prepusti jedinicama lokalne i područne samouprave koje bi itekako znale kako državnu imovinu privesti funkciji i pritom dodatno puniti državni proračun.

– I u ovom prijedlogu zakona je izostala decentralizacija, ustvrdio je saborski zastupnik IDS-a napomenuvši da „ako se ovakav prijedlog zakona usvoji, država će i dalje provoditi postupke stavljanja neiskorištene imovine u funkciju, to jest i dalje će predstavnici lokalnih samouprava, kao i zainteresirani investitori morati trčati u Zagreb i čekati rješenja spore i trome državne birokracije.“

Slažemo se da oni predmeti koji su od strateškog značaja za RH trebaju ostati u domeni Ministarstva. Međutim, ono što je od strateškog značaja za lokalnu i regionalnu samoupravu treba prenijeti na upravljanje njima.

Besmisleno je da se Ministarstvo bavi rješavanjem pitanja garaža, stanova, poslovnih prostora, zemljištem koje je obuhvaćeno prostornim i urbanističkim planovima i sličnim. Tako će biti sve dok se ne shvati da problem zapravo nije u Zakonu nego u onome tko bi ga trebao provoditi.

Također, Demetlika je ocijenio apsolutno neprihvatljivom odredbu koja propisuje da jedinice lokalne i regionalne samouprave moraju državi nadoknaditi novac koji su stekle prodajom nekretnina koje su u doba kada su prodane bile upisane kao njihovo vlasništvo u zemljišnim knjigama.

– Ako izglasate ovakav Zakon direktno ćete kazniti lokalne jedinice koje su aktiviranjem imovine radile na razvoju svojeg područja ulažući u javne potrebe – gradeći škole, vrtiće i drugo te ćete ugroziti njihovo funkcioniranje i opstojnost, upozorio je Demetlika dodajući da „kao i mnogo puta do sada opet se kažnjavaju oni koji nešto rade i ulažu. Ispada da bi bilo najbolje da su gradovi i općine pustili da imovina propada i gubi na vrijednosti! Bar sad ne bi morali ništa vraćati državi. Ako ćemo se voditi takvom logikom držim da nam je budućnost nije obećavajuća.“

– Naš Klub je stava da je krajnje vrijeme da učinimo zaokret. Da počnemo promišljati ispravno i to na način da su državnoj razini općine i gradovi partneri, da kao partneri zajednički težimo bržem gospodarskom rastu, većem broju investicija, a ne da država na ovakav način stavlja ogroman teret na leđa lokalnih jedinica i onemogućava ih u normalnom funkcioniranju.

Saborski zastupnik IDS-a Tulio Demetlika zaključio je da je „novi Prijedlog Zakona o upravljanju državnom imovinom zaista nužan jer je primjena dosadašnjeg Zakona u praksi pokazala  niz problema i nedostatka u postupanju s imovinom u vlasništvu RH. Međutim, pojedine njegove odredbe, osobito članak 68., toliko je štetan za jedinice lokalne samouprave da ga u ovom obliku Klub IDS-a, PGS-a i RI-a nikako ne može podržati.“

Pin It on Pinterest