Privremena regulacija prometa na dijelu slijepog ogranka Štinjanske ceste

Za potrebe izvođenja radova na izgradnji NN priključka na elektroenergetsku distribucijsku mrežu za građevinu stambene namjene na k.č. br. 170/33, k.o. Štinjan., trgovačkom društvu HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektroistra Pula,  odobreno je izvođenje istih radova unutar građevine nerazvrstane ceste i uvođenje privremene regulacije prometa na dijelu slijepog ogranka Štinjanske ceste.

Radove izvodi trgovačko društvo Zanitel d.o.o. a rješenje je izdano za vremensko razdoblje od 2. do 6. kolovoza 2021. godine.

Mole se građani za strpljenje i razumijevanje, te poštivanje privremene regulacije prometa koja se dostavlja  u privitku ovog priopćenja.

Odgovori

Pin It on Pinterest