Održan okrugli stol “U dijalogu s kulturnjacima iz nezavisnog sektora”

U Dnevnom boravku Društvenog centra Rojc održao se Okrugli stol o položaju nezavisne kulture u Istri kojeg su organizirali IKA-Istarska kulturna agencija-Agenzia culturale Istriana i Savez udruga Rojca u okviru programa Otvorene platforme Rojc, a uz podršku Zaklade kultura nova.
Cilj je bio okupiti kulturne djelatnike Istre te donositelje i provoditelje javnih politika u kulturi Grada Pule i Istarske županije kako bi se dao osvrt na provedbu Kulturnih strategija Grada Pule i Istarske županije.
Ispred Grada Pule sudjelovala je pročelnica Upravnog odjela za kulturu Jasmina Nina Kamber, a osim nje na okruglom su stolu sudjelovali i pročelnik Upravnog odjela za kulturu Istarske županije Vladimir Torbica i ravnateljica Istarske kulturne agencije Aleksandra Vinkerlić.

Grad Pula i Istarska županija još su 2013. godine donijele Kulturnu strategiju za razdoblje od 2014. do 2020. godine. Ovaj strateški dokument definira viziju razvoja kulture u Puli/županiji te strateške ciljeve koji su popraćeni konkretnim mjerama i načinom praćenja uspješnosti provedbe. Nezavisna je kultura u oba dokumenta zauzela vrlo važnu poziciju, što nam govori da su donosioci kulturnih strategija prepoznali važnost djelovanja i razvoja izvaninstitucionalne kulture.

U obje Kulturne strategije nezavisna se kultura spominje direktno ili indirektno,vezujući se na neke od ključnih strateških ciljeva za razdoblje do 2020. To su umrežavanje institucija, nezavisne scene i pojedinaca; unapređenje međusobne komunikacije i stvaranje suradničkih platformi; povećanje publike i produbljivanje razumijevanja umjetničkih djela, realizacija plana ulaganja u opremu i prostore, rezerviranje sredstava na godišnjoj razini za tu namjenu te gradnja nove kulturne infrastrukture namijenjene umjetničkoj produkciji, edukaciji, prezentaciji i čuvanju građe. Na taj se način nezavisnoj kulturi daje poprilična važnost kako bi postala nezaobilazni faktor u strateškom promišljanju kulturnog razvoja. Pored toga, stabilnost nezavisne kulture spominje se među jednim od ciljeva koji se trebaju ostvariti kroz strategiju. U Kulturnoj strategiji Grada Pule navodi da će se “stabilizirati sektor nezavisne kulture kroz uvođenje višegodišnjih financijskih potpora”, a isto se spominje i u Kulturnoj strategiji Istarske županije koja navodi: “Uvesti institucionalne potpore za udruge u kulturi i umjetničke organizacije”.

Pin It on Pinterest