Fakultet Informatike u Puli – veliki interes za studij, mjesta još ima

INFORMACIJE O UPISU STUDENATA U AKADEMSKU GODINU 2020./20121.

Danas su predstavnici Fakulteta informatike Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli dekan izv. prof.dr.sc. Giorgio Sinković, prodekan za nastavu i studente doc.dr.sc. Darko Etinger i voditelj stručne prakse dr.sc. Nikola Tanković izvijestili javnost o upisima u ak.god 2020./2021. 

„U vrijeme COVIDA-19 pokazala se sva spremnost Fakulteta koji se u potpunosti prilagodio studentima kroz on line nastavu“ – istaknuo je na samom početku dekan Sinković. Studij Informatike u skladu je s najmodernijim trendovima i izazovima koje donosi ovo doba, što pokazuje i velik interes budućih studenata koji bi informatiku željeli studirati upravo u Puli.  

Na prvu godinu preddiplomskog studija Informatike  planira se upis  80 redovnih i 20 izvanrednih, ukupno  100 studenata. Prema trenutnom stanju prijavljenih studenata izgledno je da će se kvota za redovne studente popuniti dok za izvanredne studente još uvijek ima mjesta. Upisi studenata održat će se  u srpanjskom roku od 22. srpnja 2020. nadalje i u rujanskom roku od 22. rujna 2020. nadalje. Sve informacije o upisima mogu se pratiti na mrežnim stranicama Fakulteta informatike 

(https://fipu.unipu.hr/fipu/upisi/upisi_u_ak_god_2020-2021

Diplomski studij ima dva smjera Informatika i Nastavni smjer informatike. Upisne kvote su 50 redovnih studenata za Informatiku, plus 20 izvanrednih  i 10 redovnih  za Nastavni smjer plus 10 izvanrednih, dok će upisi za diplomski studij biti koncem rujna i bit će objavljeni na internetskim stranicama FIPU. Obavijesti o prijavama na studij kao i same prijave na razini RH, nalaze se  na stranici postani-student.hr

Osnovni podaci o preddiplomskom studiju Informatika (više podataka na https://fipu.unipu.hr/fipu/studijski_programi/preddiplomski_sveucilisni_studij_informatika)

Tip studija: Preddiplomski sveučilišni studij

Uvjeti upisa: Pravo natjecanja za upis na preddiplomski studij imaju osobe koje su završile srednju školu u trajanju od četiri godine. 

Trajanje studija: Studij traje tri (3) godine (ukupno 180 ECTS). Akademska godina traje dva semestra po 30 ECTS, što ukupno daje 60 ECTS. 

Akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija: sveučilišni prvostupnik (baccalaureus odnosno baccalaurea) informatike.

Nositelj studija: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet informatike, Rovinjska 14, 52100 Pula. Studij sadrži 25 obvezna kolegija plus završni rad i najmanje 4 izborna kolegija koji se biraju među desetak ponuđenih, a smisao ima je da se studenti mogu usmjeriti prema  područjima od njihovog interesa. Na FIPU se neprekidno prati i sudjeluje u razvoju najnovijih tehnologija, a s obzirom na stopu razvoja IKT  neprekidno se uvode novi kolegiji koji uključuju  najnovija područja razvoja. Novi kolegiji su u pravilu izborni a ovisno o razvoju IKT  i zanimanju studena, neki od njih s vremenom postaju obvezni predmeti.

Voditelj stručne prakse dr.sc. Nikola Tanković istaknuo je kako se COVID situacija pokazala plodonosna za IT tržište te kako studenti  uz stručnu praksu upravo u ovom razdoblju još intenzivnije stječu nova znanja kroz rad od kuće. U narednom razdoblju planira se suradnja na području stručne prakse s poslodavcima iz cijele Hrvatske i EU, a tome bi trebao pomoći i projekt „Stručnom praksom do razvoja karijere“ koji se provodi na razini Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. 

Prodekan za nastavu i studente doc.dr.sc. Darko Etinger ukratko je odgovorio zašto upisati studij Informatike? 

Danas u cijelom ekonomski razvijenom svijetu informatičari predstavljaju najtraženije zanimanje,  a to se predviđa  i za cijelo naredno desetljeće. Postoje različiti izvori na kojima se navode najtraženija zanimanja ali bez izuzetaka na prvom su mjestu informatičari.  Procjenjuje se da u EU godišnje nedostaje oko pola milijuna informatičara raznih specijalnosti. Na FIPU se neprekidno prate ti trendovi  kako bi se nastavni programi prilagodili današnjoj i budućoj  potražnji za kadrovima . 

Nakon što steknemo određena iskustva i stvorimo odgovarajuće baze podataka online nastava postat će obveznim dijelom nastave i za redovne studente. U planu je da se FIPU poveže s nekim od afirmiranih visokoškolskih ustanova na svijetu kako bi postali prepoznatljivi na razini EU i šire“ zaključio je Etinger.

Dodatak: EU- 10 najtraženijih poslova u slijedećem desetljeću

1. Software Engineers and developers (Stručnjaci za softver i njegov razvoj)

2. Data Scientists (podatkovni znanstvenici) – analiza velikih podataka, strojno učenje i prezentacija podataka

3. Strojarski  inženjeri

4. Medicinske sestre

5. Financijski savjetnici

6. Liječnici

7. Radni terapeuti – održavanje radnih sposobnosti pojedinaca I grupa

8. Njegovatelji – za potporu kroničnim bolesnicima, nemoćnim i starijim osobama.

9. Psihoterapeuti

10. Zanatlije  – raznih profila 

Pin It on Pinterest