Po prvom Pozivu dodijeljeno pola milijuna kuna za financiranje javnih potreba u kulturi Grada Pule za 2017. godinu

 

Rezultati Javnog poziva za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Pula za 2017. godinu iz djelokruga Upravnog odjela za kulturu Grada Pule bit će poznati početkom sljedećeg tjedna.

Danas su objavljeni rezultati po prvom pozivu za 2017. godinu –  Javnom pozivu na kojeg su pravo prijave imali samostalni umjetnici, ustanove u kulturi, umjetničke organizacije, fizičke osobe i trgovačka društva koji obavljaju djelatnosti iz područja kulture.

Naime, Upravni odjel za kulturu dana 22. kolovoza 2016. godine objavio je Javni poziv za predlaganje programa po Programu javnih potreba u kulturi Grada Pule za 2017. godinu. Javni poziv objavljen je na mrežnim stranicama Grada Pule, a obavijest o raspisivanju javnog poziva u dnevnom glasilu „Glas Istre“. Pravo prijave programa na ovaj javni poziv imali su samostalni umjetnici, ustanove u kulturi, umjetničke organizacije, fizičke osobe i trgovačka društva koji obavljaju djelatnosti iz područja kulture. Prijavljene programe vrednovala su i predložila za financiranje kulturna  vijeća Grada Pule-Pola. Slijedom prijedloga kulturnih vijeća Grada Pule donesena je  Odluka o rasporedu sredstava za financiranje javnih potreba u kulturi za 2017. godinu.

( pula.hr )

Pin It on Pinterest