U HGK Županijskoj komori Pula započeo ciklus edukacija o poduzetničkom učenju

 

U prostorijama HGK Županijske komore Pula, dana 26. travnja održana je radionica u sklopu ciklusa edukacije o poduzetničkom učenju pod nazivom Psihologija za gospodarstvenike.

Održana radionica bila je posvećena donošenju odluka, a održana je s ciljem upoznavanja polaznika s procesom donošenja odluka, glavnim preprekama koje se pritom javljaju te s tehnikama njihova rješavanja. Okupljene gospodarstvenike uvodno je pozdravila predsjednica HGK ŽK Pula Jasna Jaklin Majetić te je predala riječ predavačici Vanji Prvulović.

– Na radionici će se prisutni imati upoznati se s poteškoćama i zamkama za putu donošenja odluka te im na taj način stečena znanja mogu pomoći da donose kvalitetnije odluke. Gospodarstvenici svakako mogu koristiti i primijeniti praktična znanja psihologije jer rad s ljudima zasniva se na poznavanju psihe čovjeka. Znanja psihologije tako se mogu primijeniti na marketing vlastitih proizvoda, na proces zapošljavanja djelatnika, prilikom procjene ulaska na novo tržište i slično – istaknula je Vanja Prvulović, predavačica i članica Društva psihologa Istre koje je uz HGK Županijsku komoru Pula organizator navedenog ciklusa edukacija.

Pin It on Pinterest