PRIM. DR. SCI. VLADIMIR FEDEL Njegova uloga je presudna u otvaranju PULSKOG CENTRA ZA DIJALIZU

Dr. Fedel je 1999. godine, za svoje zasluge, dugogodišnji rad i posebne uspjehe u unapređivanju zdravstva, čime je dao značajan doprinos razvitku i ugledu Pule, nagrađen najvišim gradskim priznanjem, Nagradom Grada Pule.

U nedjelju nas je zauvijek napustio prim. dr. sci. Vladimir Fedel (1931. – 2018.), jedan od najistaknutijih pulskih liječnika koji je itekako zadužio zdravstvo najvećeg istarskog grada. Dr. Fedel je 1999. godine, za svoje zasluge, dugogodišnji rad i posebne uspjehe u unapređivanju zdravstva, čime je dao značajan doprinos razvitku i ugledu Pule, nagrađen najvišim gradskim priznanjem, Nagradom Grada Pule.

Radio je od 1959. godine do umirovljenja u pulskoj Općoj bolnici, kao liječnik u Djelatnosti za kirurške bolesti, specijalist kirurg, specijalist urolog i primarijus kirurgije te rukovoditelj Centra za hemodijalizu i rukovoditelj Odjela za urološke bolesti, a jedan je od utemeljitelja pulskog Centra za dijalizu. Tijekom četrdesetogodišnjeg radnog vijeka presudna je njegova uloga u osnivanju i otvaranju Centra za hemodijalizu 1976. godine, kao i jednog od pokretača i suorganizatora u počecima eksplantacije organa u pulskoj bolnici. Uveo je novine u kiruršku, urološku i posebno mikrovaskularnu kirurgiju.

Te 1999. godine, kada je najvećom gradskom nagradom obilježeno njegovih 40. godina rada u zdravstvu, dr. Fedel je istaknuo za naš list da je Puli potrebna nova bolnica. Nagrada se podudarala s 40. obljetnicom njegova stručnog djelovanja u Puli u koju je došao 1959. godine kao mladi liječnik, odmah nakon diplome, i tu je djelovao cijeli svoj život.

“Neće biti perspektive, niti zadovoljavajuće zdravstvene zaštite u idućem stoljeću, ako se ne shvati da ovome gradu i ovoj županiji treba nova bolnica”, rekao je za naš list te 1999. godine primajući najvišu gradsku nagradu te prognozirajući teškoće rada pulske bolnice na dvije lokacije.

Na njegovu inicijativu, i uz njegovo vodstvo, 70-ih godina formira se ekipa (dr. Povrzanović, dr. Jerin, sestra Žužić, rendgenski tehničar Orihovac), koja je počela raditi na programu otvaranja Centra za dijalizu u Puli, što je ostvareno 28. travnja 1976. godine kada je napravljen prvi hemodijalitički tretman na kroničnim bubrežnim bolesnicima. Ujedno je bio jedan od pokretača u počecima eksplantacije organa u pulskoj bolnici, a doniranje organa uvijek je smatrao najvećim civilizacijskim dosegom. Veliki angažman dr. Vladimir Fedel zabilježio je i pri poticanju izgradnje šok sobe, odnosno jedinice za intenzivno liječenje što je bio početak modernijeg tretmana akutnih kirurških, traumatoloških i postoperacijskih stanja.

Prim. dr. sci. Vladimir Fedel bit će pokopan u utorak na mjesnom groblju u Ližnjanu.

Izvor: https://www.glasistre.hr

 

Pin It on Pinterest