Privremena regulacija prometa u dijelu Ulice Veruda

Za potrebe izgradnje kabelske kanalizacije u Ulici Veruda, u razdoblju od 3. do 31. siječnja 2019. godine u dijelu predmetne ulice na snazi će biti privremena regulacija prometa. 
Temeljem zahtjeva HEP – ODS d.o.o. Elektroistra Pula, izdano je odobrenja za izvođenje građevinskih radova unutar građevine nerazvrstane ceste i uvođenje privremene regulacije prometa od raskrižja s Ulicom Valsaline do raskrižja s Krležinom ulicom, u svrhu izgradnje građevine energetskog sustava – I FAZA – koja predstavlja izgradnju i polaganje 35 kV kabel TS 110/35/10kV „DOLINKA“ – TS 35/10 kV „PULA ZAPAD“, temeljem građevinske dozvole. Građevinski radovi izvodit će se fazno. Od 3. do 15. siječnja od Ulice Valsaline do Tomasinijeve ulice; od 16. do 19. siječnja u raskrižju sa Tomasinijevom ulicom te od 20. do 31. siječnja od Tomasijenijeve ulice do Krležine ulice. 

Radove će izvoditi trgovačko društvo Progresum Constructum d.o.o. Vodnjan.

Za vrijeme izvođenja radova na predmetnoj dionici Pulaprometovi autobusi koji prometuju na linijama 4 (Veli Vrh-Valkane-Veli Vrh) i 6 (Jadreški-Valkane-Jadreški) koristiti će Galiotsku ulicu kao zaobilazni pravac prema Tomasinijevoj ulici.

Mole svi sudionici u prometu na dodatni oprez i poštivanje privremene regulacije prometa.

Pin It on Pinterest