Od 1. ožujka 2019. SRC-om Veruda upravljat će Pula Sport

Samo u 2019. godini Grad Pula je za unaprjeđenje sporta i sportske infrastrukture osigurao iznos od gotovo 27 milijuna kuna

Trgovačko društvo Pula Sport d.o.o. od 1. ožujka 2019. godine preuzima brigu o upravljanju sportsko rekreativnim centrom Veruda koji je u vlasništvu Grada Pule. Pula Sport d.o.o. kao trgovačko društvo u 100-postotnom vlasništvu Grada Pule već upravlja s nizom sportskih objekata na području grada poput kompleksa javnih gradskih bazena Pula-Pola, Gradskog stadiona Aldo Drosina, Doma sportova Mate Parlov, Doma braće Ribar, Pattinaggia, vodi brigu o nogometnim igralištima u Štinjanu i na Velom Vrhu te imaju na održavanju ukupno 35 sportskih igrališta i terena, odnosno sportskih zona raspoređenih na 21 lokaciji na području grada.

„Objedinjavanjem upravljanja svih sportskih objekata u vlasništvu Grada omogućit će se njihovo još kvalitetnije i efikasnije korištenje, a time će se doprinijeti smanjenju ukupnih troškova održavanja i unaprijedit će se poslovanje društva. Samo u 2019. godini Grad Pula je za unaprjeđenje sporta i sportske infrastrukture osigurao iznos od gotovo 27 milijuna kuna,“ izjavio je pulski gradonačelnik Boris Miletić.

Pin It on Pinterest