U 99,08 % uzoraka izvrsna kakvoća mora u Istri

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije je, od 17. do 19. lipnja 2019. godine, proveo III ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji. Ukupno je uzorkovano more na 218 mjernih točaka.

Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na 216 mjernih točaka ili u 99,08 % uzoraka zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje, dok je na 2  mjerne točke (Gradska plaža, Poreč i Uvala Valdibora – ronilački klub, Rovinj) ili u 0,92% uzoraka zabilježena dobra kakvoća mora za kupanje.

Rezultati pojedinačnih ispitivanja objavljeni su na Internet stranicama te su dostupni putem sljedeće poveznice: http://www.izor.hr/kakvoca/.

Tijekom uzorkovanja zabilježena je i temperatura mora koja se je kretala od 22,0 0C do 26,2 0C dok se temperatura zraka kretala od 22,0 0C do 29,6 0C.

Pin It on Pinterest