Nova jaslička skupina donosi nove radosti u dječje vrtiće na Velom Vrhu

Zamjenica gradonačelnika Elena Puh Belci pozdravila je jutros nove mališane čiji je boravak organiziran u sklopu novonastale jasličke skupine u dječjim vrtićima na Velom Vrhu. To je već druga jaslička skupina koja se tijekom pedagoške godine otvara zbog znatno povećanog interesa i potreba samih roditelja. Čak osmero novih mališana uživalo je u igračkama i pametnim spravama koje im omogućuju zdravo odrastanje i pravilnu socijalizaciju s drugom djecom. Za boravak djece u novim jasličkim skupinama u gradskom proračunu osiguran je iznos od 400 tisuća kuna, a Grad Pula osigurava i troškove dvaju odgajatelja u visini od 210 tisuća kuna. Veseli mališani uskoro dobivaju i petero novih prijatelja koji će im se pridružiti kada navrše godinu dana. Ukupno se u dječji vrtić Mali svijet smijestilo 14, a u dječji vrtić Pula 13 djece, pa će se njihovi roditelji moći vratiti na posao s puno manje briga i stresa.

“Iznimno me veseli što smo organizirali ovu novu skupinu mališana tijekom pedagoške godine, koji će uz nova znanja steći i prava prijateljstva. Posebno mi je drago što imamo prilike na direktan način pomoći roditeljima i olakšati im prve godine života njihovih najmilijih. Cijelokupnom sustavu predškolskog odgoja pristupamo racionalno i na pravedan način.” – kazala je zamjenica gradonačelnika Elena Puh Belci te je poručila kako je postotak obuhvata djece u predškolskim ustanovama u Puli čak 75 posto, znatno veći od prosjeka u Republici Hrvatskoj koji iznosi 54 posto..

Treba spomenuti i kako je Grad Pula na prijedlog mjesnog odbora Veli Vrh sredstvima plana malih komunalnih akcija pristupio  izradi projektne dokumentacije uređenja zelene površine u naravi šume koja je u prethodnom razdoblju od strane Župe dana na korištenje Gradu za tu namjenu. Dječje igralište je smješteno u sjeveroistočnom dijelu između dvije asfaltirane pješačke staze kojima se pristupa školskom dvorištu te južnog dijela školskog dvorišta. Mališane svih uzrasta stoga uskoro očekuju nove radosti i sprave za igrala.

Pin It on Pinterest