Važna obavijest vezano za sprječavanje širenja koronavirusa u Istarskoj županiji

Zamjenik župana koji obnaša dužnost župana Istarske županije Fabrizio Radin uputio je danas svim upravnim tijelima i službama Istarske županije važnu obavijest vezano za sprječavanje širenja koronavirusa u Istarskoj županiji. 

Kako se navodi, unazad petnaest dana došlo je do pogoršanja epidemiološke situacije na području Republike Italije, s povećanim brojem oboljelih osoba kao i smrtnih slučajeva, te nekontroliranog širenja virusa. Istarska županija teritorijalno je najbliža Republici Italiji te je uz nju vezana dnevnim kretanjima stanovništva. Upravo zbog brojnih dnevnih migracija te dolazaka vikend turista u naše krajeve, imamo vrlo vjerojatan povećani unos uzročnika virusa na području Istarske županije, koji još nije evidentiran. Sve navedeno povećava vjerojatnost pojave većeg broja oboljelih na našem području.

Istarska županija stoga donosi konkretne mjere s ciljem smanjenja rizika daljnjeg širenja zaraze koronavirusom na području Istarske županije, a sukladno preporukama koje je donio Stožer civilne zaštite Istarske županije:

– Odgađaju se do 14. travnja sve javne manifestacije, kulturna događanja i sportska natjecanja.

– Nalaže se upravnim tijelima, ustanovama, trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama kojima je Istarska županija osnivač da zatvore sve prostore koji se koriste za javne manifestacije i okupljanje većeg broja ljudi, te da obavljanje svojih djelatnosti organiziraju na način da se izbjegne okupljanje većeg broja ljudi.

– Udrugama civilnog društva, koje su županijski proračunski korisnici, nalaže se zatvaranje prostora koje koriste za svoj rad i za razne manifestacije.

– Sva natjecanja predmetna/sportska i druga u školskim prostorima, sportskim dvoranama i drugim prostorima odgađaju se do daljnjeg .

– Obavijest o navedenim mjerama dostavljat će upravni odjeli i službe Istarske županije ustanovama koje su u njihovoj nadležnosti, odnosno udrugama i ostalim korisnicima.

– Nalaže se žurna i neodgodiva provedba navedenih mjera.

Uredovno vrijeme Istarske županije za rad sa strankama ostaje nepromijenjeno, do drugačije obavijesti, uz preporuku pridržavanja mjera opreza koje donosi Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Ukoliko je to moguće, uputno je komunikaciju građana s nadležnim upravnim tijelima i službama Istarske županije obavljati telefonski te putem redovne i elektronske pošte.

Privatna putovanja izvan zemlje se ne preporučuju. Ukoliko je netko bio ili planira privatno putovanje izvan zemlje, a posebno u ugrožene dijelove, preporuka je da se slijede upute Ministarstva zdravstva RH te Istarska županija ovim putem poziva svih na samoodgovornost, u smislu procjene potencijalne ugroze kolega i ljudi u okolini u slučaju dolaska na posao.

Predloženim mjerama smanjuje se rizik daljnjeg širenja zaraze koronavirusom COVID-19 na području Istarske županije, a samo zajedničkim djelovanjem može se doprinijeti istom cilju. Prevencija je u ovom trenutku ključna, stoga Istarska županija moli sve da se pridržavaju navedenih mjera. Također, poziva se šira javnost na praćenje smjernica i uputa koje se na dnevnoj bazi ažuriraju na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo:

https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/koronavirus-najnovije-preporuke

Pin It on Pinterest