23. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

Za utorak, 31. ožujka 2020. godine, s početkom u 17,00 sati sazvana je 23. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule.

Sukladno Uputi za postupanje Ministra uprave Republike Hrvatske od 13. ožujka 2020. godine, a radi donošenja odluka vezanih uz ublažavanje posljedica za gospodarstvo prouzročenih pojavom i širenjem virusa CODIV-19, 23. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule održat će se sudjelovanjem i izjašnjavanjem vijećnika o pojedinim prijedlozima akata putem elektroničke pošte.


Za rad sjednice predložen je slijedeći

D N E V N I  R E D
1.        Usvajanje dnevnog reda 23. sjednice Gradskog vijeća Grada Pule

2.        Donošenje Odluke o odgodi dospijeća poreza na potrošnju

3.        Donošenje Odluke o oslobađanju od plaćanja poreza na korištenje javnih površina

4.        Donošenje Odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju zakupnine, zona i djelatnosti u poslovnom prostoru Grada Pule-Pola

5.        Donošenje Odluke o smanjenju zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule

6.        Donošenje Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi  

7.        Donošenje Odluke o odgodi dospijeća plaćanja komunalne naknade

8.        Donošenje Odluke o obustavi plaćanja spomeničke rente

9.        Donošenje Odluke o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

10.        Donošenje Odluke o obročnom plaćanju komunalnog doprinosa

11.        Donošenje Odluke o iznosu mjesečne subvencije roditelja u sufinanciranju programa predškolskog odgoja za razdoblje od 01.-12. ožujka 2020. godineMaterijali za 23. sjednicu objavljeni su na web stranici Grada Pule: www.pula.hr.

Pin It on Pinterest