U Istri more kristalno čisto

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije je, od 10. do 12. kolovoza 2020. godine, proveo VII ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji. Ukupno je uzorkovano more na 215 mjernih točaka na plažama od Savudrije do Brestove. 

Tijekom uzorkovanja bilježe se temperature zraka i mora pa se temperatura mora kretala od 23.2 ºC do 26.8 ºC, dok se temperatura zraka kretala od 22 ºC do 34 ºC.

Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na 213 mjernih točaka odnosno u 99.07 % uzoraka zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje, a na dvije mjerne postaji (Fažana, Fažana – Dječje igralište, Marčana, Duga Uvala – Hotel Croatia), odnosno 0.93 % zabilježena je dobra kakvoća mora za kupanje.

Rezultati pojedinačnih ispitivanja objavljeni su na internetskim stranicama putem mrežne aplikacije Ministarstva zaštite okoliša i energetike, te su dostupni putem slijedeće poveznice: http://www.izor.hr/kakvoca.

Pin It on Pinterest