Najava početka radova i prometne regulacije tijekom provedbe EU projekta „Revitalizacija područja zaštićene renesansne jezgre Općine Svetvinčenat“

na održanoj konferenciji za medije danas u Svetvinčentu, pod krovom renesansne Lože na Placi, održano je prigodno potpisivanje Ugovora o građevinskim radovima uređenja partera šetnice i postavljanje dekorativne i javne rasvjete na području povijesne jezgre Svetvinčenat i Ugovora o pružanju usluga stručnog nadzora za navedene radove između Općine Svetvinčenat i odabranih izvođača radova, građevinske tvrtke Vladimir Gortan d.d. i KONING PROJEKT d.o.o. .  Ovom prigodom su se predstavnicima medija obratili Dean Perković, načelnik Općine Svetvinčenat, Darvin Žufić, Predsjednik uprave Vladimir Gortan d.d. i Denis Bolonović, direktor KONING d.o.o..

Predstavljen je cijeli obuhvat radova i najavljen početak građevinskih radova. Tijekom konferencije najavljeno je i predviđeno trajanje građevinskih radova te prometna regulacija koja će za vrijeme izvođenja istih vrijediti u starogradskoj jezgri Svetvinčenta.

Provedba ovog projekta započela je u veljači 2020.godine te obuhvaća ulaganje u javnu kulturno-turističku infrastrukturu u mjestu Svetvinčenat. Ulaganje obuhvaćeno ovim projektom predstavlja jedan od temelja za praćenje suvremenih trendova u turizmu te ima veliki značaj, između ostalog, za razvoj javne turističke infrastrukture inovativnom interpretacijom kulturne baštine.

„Implementacija projekta omogućit će pozitivan ekonomski utjecaj na lokalno gospodarstvo kroz samozapošljavanje, jačanje kulturnih i drugih turističkih aktivnosti uz stvaranje atraktivne turističke lokacije za privlačenje većeg broja posjetitelja i povećanje turističkih noćenja. Kako smo naglasili 85% sredstava osigurali smo preko EU fondova, a 15% bit će iz naših sredstava Općine. Putem javne nabave odabrani su najpovoljniji izvođači radova i nadzora za ovaj dio aktivnosti. Vrijednost radova koje će odraditi odabrana tvrtka Vladimir Gortan d.d. je u iznosu 2.184.270,00 kuna uključujući PDV, a za stručni nadzor odabrana je tvrtka KONING PROJEKT. Njihovi predstavnici su i danas tu s nama te ih pozivam da predstave dinamiku radova i što oni obuhvaćaju.“ istaknuo je načelnik Općine Svetvinčenat Dean Perković.

Odgovori

Pin It on Pinterest