ŽELIŠ PUTOVATI, UČITI, ZABAVITI SE? VOLONTIRAJ!

Grad Trier (Njemačka) raspisao je poziv za volontera/ku koji/a želi sudjelovali u aktivnostima gradske uprave Grada Triera, točnije, u aktivnostima odjela za bratimljenje gradova. Pula i Trier pobratimljeni su već 50 godina te se tim povodom prvi volonteri/ke u sklopu programa Europskih snaga solidarnosti u Trieru traže baš iz Pule. Volontiranje je dugoročno u trajanju od 9 ili 10 mjeseci, a početak volontiranja bio bi studeni 2021. godine. Savez udruga Rojca je akreditirana organizacija te će pomoći Gradu Trier pri traženju i spajanju volontera/ke i pružat će podršku volonteru/ki za vrijeme trajanja volonterskog staža. 

Stoga pozivamo mlade od 18 do 30 godina koji žele znatno pridonijeti društvu i aktivno iskazivati solidarnost da sudjeluju u ovoj neprocjenjivoj prilici koja će im omogućit stjecanje iskustava i razvoj novih vještina. Poželjno je da volonter/ka ima osnovno znanje njemačkog jezika, ali bi trebao/la pokazati i spremnost za sudjelovanje na tečaju njemačkog jezika. 

Nisu potrebna posebna prethodna znanja ili kvalifikacije, međutim volonter/ka bi trebao/la biti zainteresiran/a za političke teme, gradsku organizaciju i administraciju, građanski angažman i demokratske procese. Volonter/ka bi također trebao/la pokazati interes za Europu i za teme poput međunarodne suradnje, međunarodnih pitanja i međunarodnih događaja. Otvorenost prema (međunarodnim) akterima i zadacima, interes za komunikacijom i suradnjom unutar europskog prostora, samoinicijativa te komunikativnost zasigurno su prednosti.

Svoje motivacijsko pismo i životopis na hrvatskom i engleskom jeziku potrebno je poslati na mail evs.surojc@gmail.com zaključno do 26.10.2021. godine. 

Planirane projektne aktivnosti za vrijeme boravka u Trieru su vrlo raznolike; volonterima/kama se daje prilika da doprinesu vlastitim idejama, da ih dalje razviju u projektno i na kraju ih implementiraju. Posebna se pozornost posvećuje očuvanju i proširenju europskih ugovora o bratimljenju gradova koji su nastajali i rasli desetljećima. 


Troškovi puta iz Pule do Triera, troškovi smještaja i hrane za vrijeme trajanja volontiranja potpuno su pokriveni i to hrana i smještaj u iznosu od 24 eura na dan (870 eura mjesečno), 275 eura za put, 5 eura na dan džeparac.

Odgovori

Pin It on Pinterest