Javni poziv za isticanje kandidature za umjetničkog ravnatelja Pulskog filmskog festivala

Foto: arhiva

Javni poziv odnosi se na izbor umjetničkog ravnatelja Pulskog filmskog festivala (dalje u tekstu: Festival) kojeg imenuje ministar kulture i medija iz redova istaknutih filmskih stručnjaka. Mandat umjetničkog ravnatelja traje četiri festivalska izdanja.
 

Osnovni uvjeti kandidature:
– iskustvo i stručnost u području audiovizualnih djelatnosti, poznavanju recentne nacionalne produkcije i audiovizualne baštine, praćenju suvremenih kretanja europske i svjetske produkcije te lokalne i međunarodne scene filmskih festivala;  
– aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu;
– kandidature mogu biti istaknute isključivo u vlastito ime
– kandidatura treba sadržavati prijedlog koncepcije razvoja Pulskog filmskog festivala u iduće četiri godine.


Obveze umjetničkog ravnatelja
Umjetnički ravnatelj izrađuje i podnosi Festivalskom vijeću sljedeće prijedloge:
– program Festivala koji uključuje glavni program i prateće programe te manifestacije (industrijske i mrežne)
– izbornike pojedinih pratećih programa
– međunarodne goste
– naslove filmova za uvrštavanje u glavni i prateće programe
– raspored projekcija filmova
– sastav ocjenjivačkih sudova Festivala.
Umjetnički ravnatelj odgovoran je za izvršenje programa Festivala.

Prijava na Javni poziv mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:
– životopis kandidata
– prijedlog koncepcije razvoja Pulskog filmskog festivala za 4 festivalska izdanja od 2023. do 2026. godine s naglaskom na:

– glavnom i popratnim filmskim programima
– ostalim programima Festivala
– programu namijenjenom profesionalcima iz područja audiovizualnih djelatnosti te pozicioniranju programa u odnosu na već postojeće programe na lokalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini
– definiranju ciljnih skupina
– obrazloženju usklađenosti programske koncepcije Festivala s potrebama opće i profesionalne publike te definiranim ciljnim skupinama
– pozicioniranju Festivala u Republici Hrvatskoj
– pozicioniranju Festivala na regionalnoj i međunarodnoj razini.

Postupak prijave
– Javni poziv otvoren je objavom u javnim glasilima i na mrežnim stranicama Pula Film Festivala počev od dana 29. rujna 2022. godine.

– Kandidature se predaju u pisanom obliku, preporučenom poštom ili izravno u Javnoj ustanovi Pula Film Festival (u ured tajnice radnim danom 09:00-15:00 sati), Uspon na Kaštel 2, 52100, Pula, uz naznaku „Kandidatura za umjetničkog ravnatelja Pulskog filmskog festivala“ do 28. listopada 2022. godine
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08. i 69/17.). Riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje bez obzira jesu li u zakonima ili drugim propisima korišteni u muškom ili ženskom rodu odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

Odgovori

Pin It on Pinterest