Još nepoznata konačna sudbina Mornaričke bolnice

Još u svibnju direktor Istarske razvojne agencije (IDA) Boris Sabatti najavio je skorašnji završetak izrade i prezentaciju studije o budućoj prenamjeni Mornaričke bolnice u Puli, a koju je IDA počela izrađivati sredinom travnja. Poznato je da će izgradnjom nove bolnice i preseljenjem djelatnosti koje se sada obavljaju na lokaciji Mornaričke bolnice, taj velebni i lokacijsko vrlo atraktivan kompleks od 13.500 kvadrata dobiti novu namjenu, te je odlukom župana IDA-i povjereno i iz županijskog proračuna plaćeno 200 tisuća kuna da osmisli najbolji model za buduću daljnju sudbinu lokacije u Mornaričkoj.

No, niti pola godine kasnije, studija još nije ugledala svijetlo dana i nije prezentirana javnosti, a kako je poznato, IDA je svojevremeno razmatrala nekoliko modela. Jedna od opcija bila je da se dio zgrade prenamjeni u dom za starije u kombinaciji sa zdravstvenim turizmom.

Starački dom i Sveučilište

Uz starački dom razmatrala se i ideja da se dio prostora rezervira za potrebe Sveučilišta, odnosno da se u zgradu smjeste predavaonice, kabineti i učionice za nove studije istarskog sveučilišta, a treća opcija bila je uključivanje komercijalnih djelatnosti, pa se čak spominjala i mogućnost otvaranja hostela i hotela. No, kada se u Strategiji razvoja urbanog područja Grada Pule lokacija Mornaričke bolnice našla kao prostor već rezerviran za potrebe Sveučilišta, s ciljem poboljšanja prostornih uvjeta za pružanje istraživačkih i visokoobrazovnih usluga, postavilo se pitanje zbog čega IDA uopće izrađuju studiju i za to dobiva proračunska sredstva, ako se već unaprijed zna sudbina Mornaričke bolnice?

Među ostalim, u Strategiji razvoja urbanog područja navodilo se da za “projekt Mornarička” treba raspisati natječaj i izabrati najpovoljnijeg izvođača radova koji ih treba i provesti, te na kraju treba nabaviti opremu i opremiti prostor za izvođenje nastave, a cijela investicija procijenjena je na 121,6 milijuna kuna. To je ujedno bila dodatna potvrda razmišljanjima da je sve već gotova stvar.

No, direktor IDA-e to je demantirao, rekavši da ovo što se nalazi u Strategiji može biti samo prijedlog te da će se konačna verzija predstaviti Gradu Puli i istarskom županu, a nakon toga će se znati što će se događati s Mornaričkom. Zbog čega studija niti šest mjeseci od kada se krenulo u njenu izradu još nije gotova i koji je razlog kašnjenja, pitali smo direktora IDA-e Borisa Sabattia?

Odgovorio nam je da je studija prenamjene kompleksa Mornaričke bolnice u Puli u finalnoj fazi izrade.

( IZvor:  http://www.glasistre.hr  )

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Pin It on Pinterest