Uređuju se zelene površine oko rotora u Šijani

Radovi na velikom rotoru u Šijani vidljivo napreduju, toliko da već privlače i odvlače pozornost vozača. Osim već postavljenih rasvjetnih čeličnih, bijelih štapova duljine od 4 do 6 metara koji su postavljeni na nasipu visine tri metra, a što bi u konačnici trebalo rezultirati ispuštanjem vodene maglice prema idejnom
rješenju Deana Skire, nastavlja se i uređenje okolnih zelenih površina, stazica, kišnih vrtova.
Gotovi do mjeseca travnja
Radovi na izgradnji sustava odvodnje Šijana odvijaju se za sada prema predviđenoj dinamici, potvrđuju i iz Hrvatskih voda koje su i nositelji radova. Dodaju kako su, na temelju financijskih pokazatelja u odnosu na ugovorene vrijednosti, arhitektonski radovi do sada realizirani u 88 posto, radovi odvodnje izvedeni su u 99 posto, elektro radovi 90 posto, strojarski 74 i krajobrazno uređenje s hortikulturom 43 posto.
“Ne budu li vremenske prilike bitno utjecale na tijek odvijanja radova, završetak radova predviđa se u roku predviđenom ugovornom dokumentacijom”, odgovaraju iz Hrvatskih voda na upit hoće li stići posao dovršiti do travnja ove godine, kako je i bilo planirano.
Govoreći o projektu Šijana ističu da ukupna projektirana površina iznosi 38,3 tisuće četvornih metara te su je radi lakšeg razumijevanja podijelili u zone. Zona 1 obuhvaća tako kružno raskrižje površine 15.364 kvadrata. “Koncept uređenja ove površine sastoji se od funkcionalnih prstena koji svaki u svome dijelu rješava određeni zadani problem u prostoru. Prvi funkcionalni prsten formira se u pojasu od samog kolnog ruba kružnog toka prema centru te se kroz njega zbrinjava suvišna voda putem sistema kišnog vrta. Drugi funkcionalni prsten čine tri osnovna elementa: nasip, prsten od čeličnih štapova te sustav vodene maglice s
dekorativnom rasvjetom. Nasip kontinuirano prati liniju kružnog toka, a prekinut je samo u sjevernom dijelu gdje je smješten ulaz/izlaz servisne ceste za održavanje unutrašnje centralne lagune i kišnih vrtova koji su ujedno i treći funkcionalni prsten. Oplemenjivanje prstena biljnim materijalom komplementarno se nastavlja i upotpunjuje cijeli oblikovni koncept zahvata u prostoru”, ističu iz Hrvatskih voda.
Park prema Mutvoranskoj ulici
Zona 2 obuhvaća površinu od gotovo 13 tisuća kvadrata, a predstavlja zelenu tampon zonu između stambenog naselja uz Mutvoransku ulicu i kružnog raskrižja. “Uz funkciju skupljanja oborinske vode u laguni, ova površina ima i boravišnu funkciju te će biti upotpunjena potrebnim parkovnim elementima i oblikovana na način da osigurava što kvalitetnije korištenje. Površina će biti opremljena klupama i koševima za otpatke. Radi vizualnog odvajanja od okolnih prometnica, sadnja bilja u većoj mjeri pojavljivat će se rubno, a bit će izmodelirana i brdašca visine oko 3 metra. Oko lagune, koja se nalazi u središtu zone, bit će izgrađena šetnica, koja će ujedno služiti i kao servisna cesta. Projektom se predviđa izvedba drvene platforme koja će biti spojena na šetnicu na istočnom rubu lagune te će u blagom padu zadirati prema središtu lagune. Funkcija platforme je isključivo boravišna”, pojašnjavaju nadalje iz Hrvatskih voda.
U konačnici, kako ističu, zona 5 obuhvaća dvije manje zelene površine od nešto manje od 700 kvadrata na ulazu, odnosno izlazu u grad kod “Arube”, koje će u potpunosti biti prekrivene niskim grmljem poput lavande i pitosporuma.

Pin It on Pinterest