Objavljen Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Pule za 2018. godinu

 

Dana 31.07.2017. Grad Pula, Upravni odjel za kulturu na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90, 27/93 i 38/09), Pravilnika o utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Službene novine“ Grada Pule-Pola br. 06/11, 15/11, 01/16 i 07/16), objavio je  Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Pule – Pola za 2018. godinu. Rok za podnošenje prijava je do  24.08.2017. godine.

Pravo prijavljivanja  na ovaj Poziv imaju ustanove u kulturi (osim privatnih), samostalni umjetnici,  fizičke osobe, trgovačka društva koja obavljaju djelatnosti iz područja kulture i umjetničke organizacije. Pravo prijavljivanja programa na ovaj Poziv nemaju udruge i ostale organizacije  civilnog društva (zaklade, privatne ustanove, vjerske zajednice i druge neprofitne organizacije) za koje će Poziv biti objavljen  nakon donošenja Proračuna Grada Pule-Pola za 2018. godinu  sukladno Godišnjem planu javnih natječaja Grada Pule-Pola.

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Pule – Pola za 2018. godinu objavljen je na službenim stranicama Grada Pule-Pola www.pula.hr u rubrici Upravni odjel za kulturu/Dokumenti i Izvješća.

Pin It on Pinterest