Uređenje uz Partizanski put radi sigurnosti prometa

 

U cilju nesmetanog i sigurnog odvijanja prometa svih vrsta vozila na Partizanskom putu, Pula Herculanea d.o.o. će u nerednih tjedan dana vršiti radove orezivanja i uklanjanja grana koje djelomično ili u potpunosti ulaze u profil ceste.

Na taj način osigurat će se sigurno odvijanje prometa i kretanje pješaka.

Ukoliko bi se orezivanjem i uklanjanjem grana narušila stabilnost cijelog stabla, pristupit će se neophodnom uklanjanju stabla te izvršiti zamjenska sadnja.

Pin It on Pinterest