Boris Miletić: „Naše nacionalne manjine su bogatstvo koje valja njegovati“

 

U prostorijama Komunalne palače danas je potpisan Sporazum o osnivanju Koordinacije udruga nacionalnih manjina sa sjedištem u Puli čiji je prvenstveni cilj zajedničko djelovanje na promicanju manjinskih prava u oblasti kulture i javnog djelovanja, odnosno očuvanja i unapređenja svojih kulturnih, tradicijskih, etničkih, obrazovnih, jezičnih i vjerskih identiteta u Puli.

Riječ je Koordinaciji čija je misija ostvarivanje pune integracije pripadnika svih nacionalnih manjina u kulturni, obrazovni, društveni, gospodarski i javni život Grada Pule na načelima međusobnog uvažavanja, poštivanja i provođenja multikulturalnosti, odnosno suživota i jednakosti

„Pula je grad koji je po mnogočemu uzor drugim gradovima, a posebno možemo biti uzor zbog odnosa kojeg imamo prema našim nacionalnim manjinama. Ponosan sam na taj odnos i na činjenicu da je Pula danas grad tolerancije, suživota i multikulturalnosti. Smatram kako će formiranjem Koordinacije odnos među manjinama i njihov status ubuduće biti još i bolji“, kazao je pulski gradonačelnik Boris Miletić.

Kako je danas prilikom predstavljanja Koordinacije istaknuo predsjednik Vijeća srpske nacionalne manjine Milan Rašula, jedan od razloga osnivanja je i koordinacija na kalendaru kulturnih događanja kako se manifestacije i programi ne bi preklapali, posebice u ljetnim mjesecima. Dodao je kako je pristup Koordinaciji otvoren za sve manjinske organizacije, zajednice i udruge sa sjedištem u Puli.

Potpisnici Sporazuma o osnivanju Koordinacije udruga nacionalnih manjina sa sjedištem u Puli su Zajednica Albanaca grada Pule, Bošnjačka nacionalna zajednica Pule, Mađarsko kulturno društvo “Moricz Zsigmond”, Makedonski kulturni  forum, Udruga Roma Istre, Slovensko kulturno društva Istra te Kluba Srba Istarske županije.

Pin It on Pinterest