Poziv za upis kandidata u Prometnu jedinicu mladeži Grada Pule za 2018. godinu

 

Grad Pula poziva sve zainteresirane kandidate da se prijave za upis u Prometnu jedinicu mladeži Grada Pule.

Uvjeti prijema koje kandidati moraju ispunjavati su sljedeći:
1. stariji od 16 godina,
2. potvrda o zdravstvenoj sposobnosti, ne starija od 6 mjeseci.

Prednost pri zapošljavanju imaju kandidati:
3. koji su već radili u prometnoj mladeži za Grad Pulu-Pola, ukoliko su svoje obveze prema PJOM uredno izvršavali (u smislu primjedbi na rad, vraćanja zadužene opreme),
4. učenici, studenti stipendisti Grada Pule-Pola,
5. koji su stalno nastanjeni u gradu Puli.

U slučaju većeg broja kandidata istih uvjeta, odabir će e utvrditi na temelju testiranja.

U molbi obvezno navesti: ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj GSM te e-mail adresu.

Uz molbu potrebno je dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta za prijem, kao i dokaze za ostvarivanje prednosti, ukoliko one postoje.
Dokazi za točku: 1. i 5. je preslika osobne iskaznice; za točku 2. je liječnička potvrda; za točku   3. i 4.  napomenuti u molbi.

Kandidati koji zadovolje uvjete bit će pozvani na obuku prema Pravilniku o osposobljavanju (NN 148/08).

Molbe se dostavljaju u elektroničkom obliku putem e-mail adrese: pisarnica@pula.hr, osobno/putem pošte na adresu Grada Pule, Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu, Pododsjek za redarstvo, Pula, Forum 2 te putem Postaje prometne policije Pula, Tršćanska ulica 36, do 21. svibnja 2018. godine.

Kontakt osoba: Brmbolić Vladimir (Glavni prometni redar), GSM:0989839229.

Pin It on Pinterest