12. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

Za utorak, 11. rujna 2018. godine, po okončanju zajedničke tematske sjednice Gradskog vijeća Grada Pule i Skupštine Istarske županije po pitanju aktualne situacije u Uljaniku, u Komunalnoj palači (Pula, Forum 1) sazvana je 12. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule. Poziv s točnim vremenom održavanja 12. sjednice poslat ćemo sutra tijekom dana.

Za rad sjednice predložen je slijedeći

D N E V N I  R E D

1.        Vijećnička pitanja
2.        Usvajanje skraćenog zapisnika sa 10. sjednice Gradskog vijeća od 01.08.2018. godine
3.        Donošenje Odluke o provedbi projekta zamjene krovnih pokrova koji sadrže azbest i zbrinjavanje (odvoza) azbestnih ploča s lokacija  na području grada Pule 
4.        Donošenje Odluke o isključenju nekretnine iz statusa javnog dobra u općoj upotrebi – k.č. 5495/4 k.o. Pula
5.        Donošenje Odluke o prijenosu prava vlasništva na k.č. 660/245 i k.č. 660/253, obje k.o. Pula, u korist Opće bolnice Pula
6.        Donošenje Odluke o kupnji nekretnine – k.č.zgr. 3022/3, k.č. 3017/1, k.č. 3017/3, sve k.o. Pula (Ulica Sv. Felicite 6) 
7.        Donošenje Odluke o visini koeficijenta boravišne pristojbe
8.        Donošenje Odluke o otpisu dugova fizičkim osobama
9.        Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2018. godinu
 
Materijali su objavljeni na web stranici Grada Pule: www.pula.hr.

Pin It on Pinterest