Klub žena IDS-a poručuje ženama: Izaberite život bez nasilja

BUZET – „U Klubu žena IDS-a želimo govoriti o pravom razmjeru problema nasilja u obitelji, detabuizirati sve aspekte nasilja te ponuditi rješenja kako spriječiti nasilje, jer, kao kod svakog problema, istinu treba gledati u oči.“, izjavila je danas predsjednica Kluba žena IDS-a Sandra Ćakić Kuhar u povodu obilježavanja 22. rujna – Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama.

Ukazavši na problem nasilja u obitelji, Ćakić Kuhar je naglasila da „nasilje nije privatna stvar žrtve niti problem obitelji, već širi društveni problem cijele zajednice. Drugim riječima, nitko ne smije ignorirati nasilje jer svi imamo obavezu reagirati!“. – Život bez nasilja i bez terora jedno je od najvažnijih civilizacijskih dostignuća, kazala je predsjednica Kluba žena IDS-a dodajući da je „neprihvatljiva bila koja pomisao da je žrtva obiteljskog nasilja odgovorna ili kriva za nasilje.“  – Jednako tako, kazala je Ćakić Kuhar, obiteljsko nasilje ne smije se prihvatiti kao dio nečije kulture. U 21. stoljeću suludo je uopće razmišljati da za nasilje postoje opravdanja.

Govoreći o statistikama problema nasilja u obitelji, članica Predsjedništva Kluba žena IDS-a Ana Pernić istaknula je da je u „proteklih 5 godina u Hrvatskoj ubijena 91 žena,  što čini čak 47 % svih ubojstava te da u 70 % tih ubojstava počinitelji su ženama bliske osobe, a u više od polovice slučajeva (54 %) njihovi intimni partneri.“ – Podaci, kako za Hrvatsku pa tako i za Istarsku županiju, zvone na uzbunu i djelovanje, naglasila je Pernić kazavši kako je zabrinjavajući rastući trend  nasilnih ponašanja u mladenačkim vezama.  – Zato svi zajedno moramo posebno raditi s mladima, raditi na uklanjanju rodnih stereotipa, prepoznavanju i osvještavanju nasilnih ponašanja u vezi, a sve kako bi se ovakvi oblici nasilja sveli na minimum na osobnoj i društvenoj razini, zaključila je članica predsjedništva Kluba žena IDS-a Ana Pernić.

Predsjednica Gradske podružnice IDS-a Buzet  Vedrana Gregorović Hrvatin kazala je kako je nasilje u obitelji na žalost prisutno i u našem okruženju, a problem predstavlja mali broj prijava nadležnim institucijama i tijelima.

– Zato su u zaštiti žrtava važna sigurna skloništa za žene i djecu, SOS telefoni, a jednako tako bitan je i psihosocijalni tretman počinitelja nasilja. Dodala je da u Istarskoj županiji uspješno djeluje Sigurna kuća Istra, koja svojim programom ženama i djeci žrtvama nasilja osigurava SOS telefonsku liniju, besplatnu psihosocijalnu, psihološku i pravnu podršku, besplatan smještaj na tajnim lokacijama i druge usluge, dok se psihosocijalni tretman nasilnika u obitelji uglavnom osigurava programima jedinica lokalne samouprave.

– Ističemo da Istarska županija i jedinice lokalne samouprave u najvećem dijelu financiraju programe ovih udruga, mada smatramo da bi podrška i pomoć žrtvama i tretmanski rad s nasilnicima trebao biti institucionaliziran i financiran iz državnog proračuna, zaključila je Gregorović Hrvatin.

Na kraju, predsjednica KŽ IDS-a Sandra Ćakić Kuhar poručila je da „ključnu ulogu u prevenciji i sprječavanju obiteljskog nasilja ima isticanje rodne ravnopravnosti i jednakosti.“ – Smatramo da je jedan od načina na koji se potiče rodna ravnopravnost uvođenje građanskog odgoja u škole. Zato nam je iznimno drago da se od ove školske godine Istarskoj županiji započinje s eksperimentalnim uvođenjem građanskog odgoja kao izvannastavne aktivnosti u jedanaest istarskih osnovnih škola.“

Također, kao rješenje problema nasilja vidimo uspostavu učinkovitog pravnog okvira za zaštitu žena od svih oblika nasilja i nasilja u obitelji. Upravo nam to nudi Konvencija Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji – takozvana Istanbulska konvencija. – Sramotno je i neprihvatljivo da nakon što je Sabor ratificirao ovu konvenciju, Vlada nije poduzela apsolutno ništa da ispuni jasne odredbe ovog međunarodnog dokumenta!, kazala je predsjednica Kluba žena IDS-a.

– Ovom prilikom pozivamo na hitnu implementaciju Istanbulske konvencije kako bi se nasilje spriječilo, a žene i djecu kvalitetnije zaštitilo od nasilja, zaključila je Sandra Ćakić Kuhar.

Pin It on Pinterest